Předběžná opatření/Interim precaution

25. 2. 2020
V souvislosti s výskytem a nebezpečím šíření koronaviru vydal děkan LDF rozhodnutí s mimořádnými bezpečnostními opařeními. 

Vážení studenti a zaměstnanci fakulty,

v souvislosti s výskytem a rizikem šíření koronaviru vydávám jako děkan z důvodu předběžné opatrnosti toto rozhodnutí:

Pokud  jste se vrátili z rizikové oblasti, kterou jsou především Čína, Dálný Východ, země jihovýchodní Asie, včetně přestupových uzlů v z těchto destinacích, případně jste se pohybovali v oblasti se zjištěným výskytem koronaviru, abyste se po dobu 2 týdnů od návratu neúčastnili výuky. Po tuto dobu po návratu máte svoji nepřítomnost ve výuce omluvenou.

Zároveň vás žádám, abyste skutečnost o návratu z rizikové oblasti oznámili  na adresu Ing. Davida Síse (david.sis@mendelu.cz), který zajistí předání informace vašim vyučujícím. Současně vás žádám, abyste se po tuto dobu zdrželi kontaktu s ostatními studenty a zaměstnanci fakulty. Vyučující má právo vám zadat  e-mailem náhradní  úkoly a povinnosti ke studiu. V této souvislosti prosím o zvážení  nutnosti kontaktu s dalšími studenty a vyučujícími i v případě běžných zdravotních  potíží, jako je  nachlazení, počínající chřipka apod., právě s ohledem na riziko šíření jakékoli nákazy.

Děkuji  za pochopení.

Libor Jankovský, děkan fakulty

Aktuální situaci celosvětově najdete zde.

 

Dear students and colleagues,

Regarding the occurrence and the risk of coronavirus spreading I as the dean decided about the following interim precaution.

If you came back from a high-risk area, primarily from China, the Far East, the countries of Southeast Asia, including transport interconnections in these destinations, or if you have been in an area where coronavirus is detected, I ask you not to attend classes for two weeks.  The two weeks following your arrival you will be excused from classes.

At the same time, I would like to ask you to report the fact that you returned from a high-risk area to Ing. David Sis (david.sis@mendelu.cz) who will ensure that this information is passed on to your teachers. Currently I also ask you to refrain from contacting other students and faculty staff during this period. Teachers may set your assignments and study obligations by email. In this context I also ask you to consider the necessity of contacting any other students or teachers, also in the case of any common medical problems, such as colds, or beginning influenza etc., in terms of the risk spreading any infection.

Thanks for your understanding

Libor Jankovský, Dean

Situation update – worldwide: here

Více aktualit

Všechny aktuality