Praxe krajinného inženýra 2022

15. 3. 2022
V pátek 29. dubna se v učebně B32 LDF MENDELU koná od 9.00 do 16.00 hod. studentský seminář Praxe krajinného inženýra 2022. V jeho rámci vystoupí absolventi SP Krajinné inženýrství, kteří budou hovořit o svém uplatnění v praxi. Např. jaké dovednosti jejich zaměření vyžaduje, jak náročná je jejich práce, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů či jaká se nabízí po absolvování krajinného inženýrství perspektiva profesního růstu. 

Seminář je určený především studentům LDF MENDELU, ale je otevřený i účastníkům mimo fakultu. 

„Jako sami studující pořadatelé vnímáme potřebu studentů vědět, kde najdou po škole uplatnění. Krajinář je takový všeuměl a může se uchytit leckde – ve firmách, na úřadech a státní správě, v neziskovém sektoru, ve výzkumu i v environmentálním vzdělávání. Cílem našeho semináře je obnovit setkávání studentů s absolventy a tím propojit univerzitní vzdělávání s potřebami praxe,“ říká za pořadatelský tým Ondřej Hemr, student doktorského programu Tvorba a ochrana krajiny.

Poprvé se seminář uskutečnil v roce 2019 a mezi přednášejícími bylo 16 absolventů krajinného inženýrství, kteří pracují jako:

  • projektanti vodních staveb, lesních ces, rekultivací a zeleně
  • správci vodních toků, pracovníci státních podniků povodí
  • analytici ÚHÚL, odborní lesní hospodáři, profesionální ochránci přírody
  • referenti státní správy, místních akčních skupin a GIS specialisti
  • zastupitelé v samosprávách, vědecko-výzkumní pracovníci

Zájemcům registrovaným prostřednictvím webového formuláře bude týden před konáním semináře zaslán podrobný harmonogram a informace.

Odkaz na webový formulář

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Ondřej Hemr, e-mail: ondrej.hemr@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality