Pokácené lípy poslouží vědeckým analýzám

24. 2. 2021
Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně prozkoumají dřevo z více než desítky pokácených lip, které musely ustoupit renovaci Lesnické ulice nacházející se v sousedství univerzitního kampusu. 

Díky probíhajícím úpravám tramvajové trati a chystané výstavbě inženýrských sítí získali vzorky z celkem 14 živých stromů, což je v městském prostředí spíše rarita. Vzorky podrobí řadě analýz. Vědci očekávají, že získají více informací o stabilitě stromů v městském prostředí. 

Vědci ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna, která měla kácení na starosti, odebrali ze všech pokácených stromů dvoumetrové výřezy a tenčí příčné sekce. Výřezy následně převezli do univerzitního Výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově, kde budou sloužit k měření fyzikálních a mechanických vlastností čerstvého dřeva a k identifikaci přítomných dřevokazných hub.

„Výsledky zkoumání vlastností jak čerstvého zdravého dřeva, tak i degradovaného, budou v budoucnu využity v používaných metodách hodnocení stability stromů a predikci jejich chování,“ upřesňuje Valentino Cristini z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU.

Získat vzorky z městských alejí je pro vědce unikátní příležitost. Dosud zkoumali především materiálové vlastnosti stromů z lesních celků. „Získané vzorky nám dovolí posunout se někam dál a upřesní stávající metody pro hodnocení stability stromů,“ uvedl Cristini.

Cílem je získat poznatky, které v budoucnu poskytnou více informací odborníkům, kteří pečují o městské aleje. „Nejdůležitější je pro nás prevence, abychom byli schopni předpovědět chování stromů v městském prostředí. Jde zejména o vývrat a zlom stromů,“ dodal Cristini. Podle vědce budou výsledky k dispozici zhruba za rok. Po zkoumání dřeva v laboratoři bude nutné ještě matematické zpracování dat.

Odborníci MENDELU již v minulosti upozorňovali, že změna klimatu, která se v českém prostředí projevuje dlouhými periodami sucha a přívalovými srážkami, bude mít do budoucna značný dopad na výsadbu a skladbu stromů ve městech. Tradiční lípy, javory nebo jasany už nyní nahrazují nepůvodní dřeviny, jako jerlíny a akáty. Ani ty ale do budoucna v městském prostředí patrně nepřežijí více než několik desítek let. Jejich údržba bude navíc mnohem náročnější.

Kontaktní osoba: Ing. Valentino Cristini, valentino.cristini@mendelu.cz, tel.: 605 529 202, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality