Podpora výskytu ohrožených druhů pavouků na stepních lokalitách

5. 3. 2021
Absolvent krajinného inženýrství Tomáš Hamřík publikoval výsledky své diplomové práce v prestižním vědeckém časopise. 

Kriticky ohrožený slíďák suchopárový (Alopecosa striatipes), který preferoval plochy s řídkou vegetací vzniklé po řízeném vypalování

V této studii – publikované v prestižním vědeckém časopise Agriculture, Ecosystems & Environment. – autoři zjistili, že kombinace maloplošných ochranářských zásahů s využitím neobvyklých metod, jako je řízené vypalování, mohou významně podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů pavouků na stepních lokalitách.

Výzkum byl prováděn v součinnosti s Českým svazem ochránců přírody v rámci Základní organizace ČSOP Eresus a Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Výsledky studie jsou tedy přímo aplikovatelné v oblasti ochrany přírody a krajiny a část z nich již slouží při péči o stepní stanoviště na zkoumané lokalitě, kterou je přírodní památka Pláně v okresu Brno-venkov.

Kontaktní osoby pro více informací: Ing. Tomáš Hamřík, tomas.hamrik@mendelu.cz; Ústav ekologie lesa; Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., ondrej.kosulic@mendelu.cz; Ústav ochrany lesů a myslivosti.

 pláň

Pohled na stepní část PP Pláně

Více aktualit

Všechny aktuality