Pod ochranou sv. Josefa

6. 9. 2020
Příběh tesařského řemesla v českých zemích.

Není náhodou, že nově otevřená výstava, věnovaná historii tesařského řemesla v českých zemích, dostala název „Pod ochranou svatého Josefa„. V českém prostředí je obecně zakořeněno povědomí, že sv. Josef byl povoláním tesař. Proto se také stal patronem tesařů a s atributy tohoto řemesla bývá často zobrazován.

Výstava v Panské sýpce v prostorách areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zprostředkovává příběh tesařského řemesla z několika hledisek. Stručně pojednává o vzdělání tesařů a jejich cechovní organizaci. Přináší ukázky tesařského nářadí, jako jsou různé druhy seker, hoblíky či pily a nechybí ani potřebné měřické pomůcky: krokvice, úhelník, kružidlo apod. a rovněž rudníky a kolovrátky pro vytvoření linky na kmeni, podle níž jej pak tesaři otesali.

Mezi významná a dodnes obdivovaná tesařská díla patří krovové konstrukce. Na výstavě jsou k vidění modely příčných vazeb našeho nejstaršího krovu z roku 1319 nad presbytářem kostela františkánského kláštera v Chebunejvětšího pozdně gotického krovu z roku 1536 nad trojlodím kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě a konečně model části krovu z roku 1484 nad presbytářem kostela sv. Ducha v Hradci Králové.

Práci tesařů pak přibližuje dioráma tesařské ohrady uvedené doprovodným textem na protějším panelu, kde jsou shrnuty také základní informace o dřevě jako stavebním materiálu. Použití různých druhů dřev na stavbách prezentuje exponát „xylofonu“.

Výstava „Pod ochranou sv. Josefa“ je v některých ohledech průkopnická. Patrně poprvé jsou právě zde zájemcům o tradiční tesařské řemeslo názorně představeny stopy opracování vybranými druhy seker (tzv. trasologie). Právě stopy zanechané tradičními řemeslnými postupy určují charakter a jedinečnost historických konstrukcí. Ty se však dnes, při opravách památek moderními postupy, často vytrácejí …

Výstava vznikla ve spolupráci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a Národního muzea v přírodě s podporou projektu „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“ (DG16P02M026) financovaného v rámci programu Národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky.

Výstava v Panské sýpce potrvá 2 roky a je vedle vědeckých publikací, metodiky, památkových postupů, knihy či aplikace mapující dřevěné konstrukce v ČR významným výstupem pětiletého projektu. Výstava také završuje mnohaletou výzkumnou spolupráci institucí sledující kritický rozbor postupů od výběru dříví po ruční opracování a úpravy užívané při řemeslném opracování dřeva, návrzích pro údržbu, opravy a restaurování historických dřevěných objektů.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Tippner, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU; +420 545 134 544; jan.tippner@mendelu.cz

 

Více aktualit

Všechny aktuality