Studia na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně (Stavební inženýrství) dokončil v roce 1957. V letech 1957–1961 absolvoval postgraduální studium Úpravy zemědělských a lesních pozemků, v roce 1957 zaměstnán v Agroprojektu Jihlava, posléze Agroprojektu Brno, po letech strávených ve státní správě se vrací v roce 1965 jako pracovník pro výzkum na tehdejší Katedru inženýrských staveb lesnických a hrazení bystřin Lesnické fakulty VŠZ Brno. Zde prošel prakticky všemi výzkumnými a akademickými pozicemi. V roce 1995 jmenován profesorem v oboru Lesnické meliorace. Zastával místo vedoucího Ústavu lesnických staveb a meliorací i post proděkana Lesnické a dřevařské fakulty. Dlouhodobý aktivní člen Českého červeného kříže.

Ocenění: Medaile Alice Masarykové, zlatá medaile ČAZV, medaile MENDELU.

Publikoval 14 původních vědeckých prací, 2 monografie, 4 učebnice a podílel se na 14 recenzovaných a obhájených výzkumných projektech.

Jak to celé začalo aneb kdo „může“ za to, že se náš host vydal cestou VŠ studií. Studia na VŠZ v Brně v době osobností, jako byli profesoři: Leo Skatula, Bohuslav Polanský, Gustav Artner, Alois Zlatník. Úkoly studijních „dvacítek“

Pozor, zkouškové! Zkoušky individuální i hromadné, dendrometrie – prof. Alexandr Leporský, praktická cvičení pod vedením prof. Rýdla

Zkouška z chemie u prof. Karla Marka příliš nevyšla, jak je zaznamenáno v druhé části. Náš host coby student se to rozhodl vyřešit originálně. A jak, popíše on sám. Více také o tom, jak se studenti bavili, a střípky od státní závěrečné zkoušky

Geodézie a prof. Tichý, kandidátské minimum a „boj“ za zvolené téma, spojeno se vzpomínkou na prof. Jaroslava Beneše

Krátkodobé pobyty: NDR, Jugoslávie, Polsko a Rakousko, vědecká účast na plánovaných výzkumných projektech, obhajoba disertační práce (kandidát věd) na téma Zlepšení podmáčených lesních půd, kvůli normalizačním procesům obhájena až v roce 1977

Na prof. Herynka vzpomíná doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.