Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně absolvoval v letech 1975–1980, roky 1980–1984 strávil na pozici těžebního technika na polesí Staré Hamry. Jako vedoucí polesí Čeladná působil u Lesního závodu Ostravice mezi roky 1984–1992. Funkci revírníka revíru Čeladná u Lesů ČR na lesní správě Ostravice zastával mezi roky 1992–2010. Následovalo pět let strávených u Lesů ČR na lesní správě Ostravice ve funkci lesního správce a od roku 2015–dosud zastává funkci ředitele Biskupských lesů Biskupství ostravsko-opavského.

Lesnictví – láska od dětství, léta učňovská a středoškolská

Příchod na VŠZ do Brna, „boj“ se všeobecně vzdělávacími předměty, tehdejší katedra myslivosti a osobnost prof. Hromase, zkoušky a vyučující 1. ročníku studia v letech 1975–1980

Zkoušky a vyučující 2. a 3. ročníku studia, vojenská katedra

Lesnická praxe, cvičení a výjezdy do terénu, dodržování tradic (stavění máje, pasování do cechu lesnického, Svatohubertské slavnosti)

Atmosféra VŠ kolejí, kultovní hospůdky, zkoušky a vyučující 4. a 5. ročníku studia, studijní referentky – „dobré duše“, které studenta podrží

Lesnická současnost: péče o les, každodenní problémy, jací jsou dnešní studenti, vzkaz studentům