Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně absolvoval v letech 1969–1974, roky 1974–1981 strávil na pozici samostatného zařizovatele v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – pobočka Hradec Králové, pracoviště Štoky. Jako vedoucí provozního odd. působil mezi roky 1981–1992 u společnosti Státní lesy Brno, lesní závod Jaroměřice nad Rokytnou. Pozici oblastního inspektora zastával v letech 1992–1994 u Lesů ČR – Oblastní inspektorát Třebíč. Následovalo deset let u Lesů ČR, na lesním závodě Židlochovice ve funkci ředitele a rok u společnosti Lesy ČR na Oblastní správě toků Brno na pozici oblastního správce toků. Od roku 2005–dosud zastává funkci ředitele Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s.  

Zúčastnil se řady přírodovědných expedic, např. na Madagaskar, Reunion, Sokotru, Nikaragui či Bulharska a řady dalších . Mezi odborné zájmy patří studium lesních ekosystémů a management kulturní krajiny, entomologie se specializací Cicindelidae světa a jejich biologie.


Rané dětství, fascinace přírodou, cesta k výběru té „správné“ střední školy a hrdost na studia Lesnické fakulty VŠZ v Brně

Vzpomínky na studentské disputace, předměty a vyučující 1. a 2. ročníku studií

Vzpomínka na prof. Bohumila Doležala, praxe a výjezdy, po stopách tehdejších předmětových sbírek až k tehdejším osobnostem fakulty

Zápočet – vstupenka na zkoušku, zkoušky, život na VŠ kolejích, počátky Lesnické všestrannosti

Mimoškolní setkávání učitelů se studenty, předměty a vyučující 3. a vyšších ročníků studií, první pracovní působiště po studiích – „škola“ na celý život

Současné působiště – Biosférická rezervace Dolní Morava – filozofické pilíře, na nichž rezervace stojí, a nikdy nezpřetrhané a pevné vazby s Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU