V letech 1971–1976 absolvoval studium na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně. Po ukončení studií pracoval sedm let jako taxátor v Lesprojektu pobočka Hradec Králové. V roce 1983 se stal vedoucím polesí na Lesním závodě v Ledči nad Sázavou. V letech 1990–1991 působil na ministerstvu zemědělství. Po roce 1989 zasedl v představenstvu několika firem. Vlastní firmu založil v roce 1992. V roce 2007 vyhlášen podnikatelem Středočeského kraje. Jeho rodinný i profesní život je od 90. let spjat s Bohdančí a nedalekým Ostrovem na Kutnohorsku.

Intenzivně se zabývá historií a tradicemi kraje, v němž žije a podniká. Výsledkem jsou např. knihy: Ostrov Perknéřův a Cyranův (spoluautor) a Historie Bohdanečska.

Mladý muž mnoha zájmů nakonec „dává zelenou“ lesnictví, vzpomínky na přednášející (Dendrologem, o němž hovoří Ing. Mičánek v první části rozhovoru, je doc. Ing. Jindřich Chmelař, DrSc.)

Přijetí na Lesnickou fakultu VŠZ nepostrádající hořkého humoru…

Pedagogové, spolužáci, vojenská katedra jako možnost následného zkrácení ZVS

Léta 70., studentská kapela, konec studií a práce v ÚHÚL, příchod do Bohdanče

Záchrana historických budov v Ostrově na Kutnohorsku, budování muzea lidových krojů

Problémy lesnictví