V letech 1946–1950 absolvoval studium na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně, od roku 1949 do 1. 3. 1963 byl spjat s brněnskou pobočkou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Od 1. 3. 1963 zastával místo odborného asistenta na Katedře geodezie Lesnické fakulty VŠZ v Brně. V roce 1990 se stal vedoucím Katedry hospodářské úpravy a geodezie VŠZ. V roce 1991 byl zvolen děkanem Lesnické a dřevařské fakulty tehdejší Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a tuto funkci zastával do roku 1995. Byl členem řady významných institucí a vědeckých rad.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se věnoval problematice buzolního měření pro zaměřování hranic půdního lesního fondu, v 80. letech se zaměřil na využívání metod dálkového průzkumu Země v krajinné ekologii a při sledování antropogenních vlivů v lesním ekosystému.

Dosáhl vynikajících výsledků na poli sportovním, konkrétně v běžeckém lyžování a orientačním běhu.

Léta gymnazijní, studium na VŠZ, vzpomínky na Únor 48

Působení v ÚHÚL, příchod na VŠZ, pedagogická činnost

Jak se učilo aneb jací byli studenti a jedna vzpomínka na přísného prof. Aloise Tichého

Přednášky a zkoušky

Proč zrovna geodezie, osobnosti tzv. „velké pětky“, vzpomínky na léta 70.– 90. a roky na postu děkana

Úspěchy na poli sportu, vzkaz adresovaný studentům a kolegům