Optimalizace mechanizované těžby rychle rostoucích dřevin

23. 2. 2021
Lesnická a dřevařská fakulta se podílí na výzkumu optimalizace těžby rychle rostoucích dřevin na plantážích společnosti IKEA Industry.

V první dekádě února začala na topolových plantážích (Populus x euroamericana, klon AF16) společnosti IKEA Industry Malacky pod záštitou mezinárodního projektu Dendromass4Europe další fáze výzkumu zaměřená na optimalizaci těžby a přibližování dříví a těžebních zbytků. V této fázi výzkumu budou v daných pracovních podmínkách sledovány rozdílné těžebně-dopravní technologie reprezentované kolovými i pásovými harvestory s harvestorovou hlavicí s řetězovou pilou nebo kumulativní střižnou kácecí hlavicí, vyvážecími traktory či speciálními lesními kolovými traktory s hydraulickým jeřábem a klembankem. Pro uvedené těžebně-dopravní technologie budou v rámci variantních pracovních postupů kromě jiného vyhodnoceny např. provozní náklady, dosahovaná výkonnost či návratnost investic.

Na základě smluvního výzkumu se společností IKEA Industry provedli pracovníci LDF těžbu hybridním harvestorem AH6 vyvinutým v rámci projektu TAČR a podíleli se na sběru a vyhodnocení dat z terénu.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D., tomas.zemanek@mendelu.cz, Ústav techniky, LDF MENDELU nebo Dendromass4Europe, https://www.dendromass4europe.eu/

 

Více aktualit

Všechny aktuality