Online Science Café s Leticií Botellou Sánchez

1. 10. 2020
8. 10. od 18.00 hod. se prostřednictvím FB profilu Českého centra v Bruselu uskuteční online Science Café s Leticií Botellou Sánchez.

Tématem budou nové druhy virů. Leticia Botella Sánchez se specializuje především na popis nových druhů virů napadající houby (mykovirů), na jejich výskyt a rozmanitost v populacích hostitelů. Zabývá se rovněž rostlinnou a stromovou patologií od molekulární úrovně až po dopad patogenů na celkovou úroveň ekosystému. Výzkum v oblasti virů významně ovlivnilo zavedení vysoce výkonných metod založených na sekvenování, které umožňuje detekci patogenů na základě genomiky bez předchozích znalostí charakteristik zkoumaných organismů. Nové mykoviry lze rovněž považovat za potenciální možnost biologické ochrany lesních porostů, a proto je třeba poznat jejich vlastnosti.

Science Café je diskuzní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti. Účastníkům dává možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti.

Registrace na akci: https://1url.cz/6zh0J

Dr. Leticia Botella Sánchez působí ve Výzkumném centru pro studium patogenů z rodu Phytophthora na Mendelově univerzitě v Brně.

Online Science Café s Leticií Botellou Sánchez organizují CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. a České centrum v Bruselu.

Více aktualit

Všechny aktuality