Odborníci LDF se podílí na výuce lesnictví a dřevařství v Kambodži

10. 11. 2023

Odborníci LDF MENDELU strávili tři týdny na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodži, během nichž vybavili tamní učebny pro výuku dřevařství, zaškolili místní vyučující, absolvovali výzkumný výjezd do chráněného území Peam Krasaep Wildlife Sanctuary, kde probíhal sběr dat pro společnou odbornou publikaci, a zorganizovali několik odborných exkurzí. 

Při zařizování učeben museli dřevaři LDF MENDELU zohlednit místní specifika zpracování dřeva: „Museli jsme vzít v úvahu, jaké dřevo je v místě používáno, popřípadě může být použito v blízké budoucnosti, a jaké jsou nejběžnější výrobky z něj, a to je nábytek, stavebně truhlářské výrobky a stavby. Museli jsme se také dívat na to, jaké mají být výsledné znalosti studentů v oblasti obrábění dřeva, a podle toho jsme volili vybavení tak, aby zvládli procesy zpracování dřeva, které jsou v Kambodži dnes již běžné, ale aby zároveň obstáli, setkají-li se s novými technologiemi umožňujícími širší využití místní surovinové základny,“ vysvětlila Veronika Hunková z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií. 

Pracovní skupina z LDF MENDELU při zařizování učeben zohlednila také lokální dostupnost nářadí a nástrojů, aby mohly být doplňované či servisované i bez podpory z České republiky. Ze stejného důvodu byl i materiál pro praktická cvičení pořízen z místních zdrojů. Do fakultní knihovny skupina zároveň zakoupila publikace, které zobrazují procesy zpracování dřeva všeobecně i v detailech a které podrobně popisují použití a údržbu běžného vybavení pro práci se dřevem.

Praktické zkušenosti s prací se dřevem předali následně formou workshopu Woodworking. Zúčastnily se ho na dvě desítky tamních studentů a několik pedagogů.

Společný výzkumný výjezd zaměřený na ekologii, ochranu, udržitelné hospodaření, druhovou diverzitu mangrovů a jejich přidružené flóry probíhal v mangrovových porostech. „Prostředí mangrovů bylo pro výzkum vybráno mimo jiné i proto, že je značně ohroženo nelegální těžbou a intenzivními zásahy do ekosystému. Mangrovy jsou v těchto příbřežních lokalitách cenným ekosystémem, který je unikátní jak řadou adaptací, tak i funkcí, jako například vázání uhlíku, fytoremediační nebo břehoochranná funkce,“ řekla k výjezdům Anna Kupec z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Výzkumníci LDF vybrali také několik kruhových ploch, na nichž provedli lesnickou inventarizaci a floristický výzkum s cílem vytvořit seznam nalezených taxonů: „Každou z ploch jsme v terénu nejdříve vyhledali na základě předem známé GPS pozice a teprve poté se k ní dopravili na lodích. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal v chráněném území, nebylo možné porosty prořezávat či zpřístupňovat cesty, ani používat permanentní značení stromů nebo ploch,“ popsala práci v terénu Anna Kupec.

Zvláštní pozornost věnovali vědci cévnatým epifytům, tedy rostlinám, žijícím na povrchu větví, kmenů či vzdušných kořenů mangrovníků: „Podařilo se nám najít a určit řadu pozoruhodných taxonů, především pak mezi orchidejemi. Po celodenních měřeních jsme společně s kolegy z RUA za pomoci odborné literatury dourčovali nové druhy rostlin a diskutovali jsme o vhodných metodách měření či plánovali, jak se do mnohdy těžce přístupných porostů vůbec dostat,“ řekla ke společné práci s kambodžskými kolegy výzkumnice.

Práce s nářadím – praktické ukázky
Výzkum v mangrovech, práce na jedné ze zkusných ploch
Exkurze do výroby řeziva ve firmě CamAgro

V rámci odborných exkurzí, které členové výpravy z LDF MENDELU naplánovali, navštívili mimo jiné borovicový les v provincii Mondulkiri, který byl uměle vysazený v minulém století, a les v Keo Seima Wildlife Sanctuary, kde se nachází velké množství chráněných původních a ohrožených druhů rostlin a zvířat.

„Z hlediska zpracování dřeva byla důležitá exkurze do firmy CamAgro, která se zabývá pěstováním akácií a jejich následným zpracováním. V současné době jsou vyráběny dýhy na loupacích strojích a řezivo na dvou pásových pilách. Produkované řezivo má nízkou kvalitu a zároveň je vykazována poměrně malá výtěž. Shodli jsme se, že návrhy na zlepšení této situace by mohly vzejít z bakalářských a diplomových prací studentů,“ doplnila k exkurzím Hunková.

Kontakty pro více informací:

Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU, +420 545 134 555, lenka.ehrenbergerova@mendelu.cz

Ing. Anna Kupec, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU, +420 728 716 954, anna.kupec@mendelu.cz

Ing. Veronika Hunková, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU, +420 545 134 505, veronika.hunkova@mendelu.cz

www.tropicalforestry.cz

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci rozvojové spolupráce poskytované do zahraničí.

Více aktualit

Všechny aktuality