Odborníci LDF MENDELU zjišťují stáří sušíren ovoce na Horním Vsacku

11. 5. 2021
Metodou dendrochronologické datování určí stáří šesti vybraných sušíren v regionu.   

Na výzkumu se podílí Michal Rybníček s kolegou Tomášem Kolářem z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU. Současně na toto téma zpracovává svoji bakalářskou práci student Matěj Košťák. 

Muzeum regionu Valašsko, které zjišťuje stáří sušíren v rámci výzkumu, vybralo záměrně ty, u nichž je obtížné dohledat informace z historických map či písemných pramenů.  

„U pěti z nich bezpečně víme, že je majitelé v minulosti stěhovali v rámci jednoho gruntu či mezi katastry obcí. Chceme zjistit jejich přesný věk a případně i místo, kde původně stály,“ uvedla Ivana Spitzer Ostřanská z Muzea regionu Valašsko.

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně odebrali vzorky dřevěných trámů z objektů v lokalitách Vsetín-Potůčky, Zděchov, Halenkov a Hošťálková. V laboratoři nyní počítačovým rozborem zkoumají, jak staré je dřevo, které bylo na jejich stavbu použito. Metoda dendrochronologického datování založená na analýze letokruhů dokáže určit stáří dřeva s přesností na jeden rok.

sušírna ovoce

„Výsledky dendrochronologického datování budou hotovy do konce června letošního roku. Drtivá většina odebraných vzorků z těchto nově analyzovaných sušíren ovoce byla dubových,“ upřesňuje Michal Rybníček.

Dendrochronologickým datování sušíren ovoce se odborníci LDF MENDELU zabývají  posledních pět let. S výzkumem začínali v oblasti Vizovické vrchoviny, odkud mají 14 datovaných roubených sušíren ovoce.

Kontaktní osoba pro více informací: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D., michal.rybnicek@mendelu.cz; Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, LDF, tel.: +420 545 134 547

Více aktualit

Všechny aktuality