Odborníci LDF MENDELU poskytnou know-how v projektu zaměřeném na chemickou modifikaci dřeva pro výrobu městského mobiliáře

13. 5. 2024

Na inovativním projektu zaměřeném na chemickou modifikaci dřeva pro výrobu městského mobiliáře budou odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU spolupracovat se společností mmcité a.s., lídrem ve výrobě městského mobiliáře. 

Projekt si za hlavní cíl klade vytvoření prototypu venkovního sedacího nábytku, u něhož bude v konstrukci využito dřevěného chemicky modifikovaného konstrukčního prvku – dřevěného masivního prvku s požadovanými vlastnostmi pro použití v městském mobiliáři. Součástí tohoto výstupu bude i ověřené prototypové řešení modifikace dřeva s metodickým postupem ověřeným v laboratorních a poloprovozních podmínkách.

„Naším cílem je nahradit exotické dřevo ekologickým materiálem s podobnými vlastnostmi, ale nižšími environmentálními dopady. Modifikované dřevo bude odolnější a stabilnější, přičemž využijeme lokální zdroje a minimalizujeme spotřebu chemických látek,“ doplnil k projektu Jakub Dömény z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií.

Vedlejšími výstupy projektu budou dva funkční vzorky, které budou popisovat specifické prvky ve vybraných výrobcích, včetně ověřených materiálových vlastností, jako je odolnost vůči dřevokazným houbám, odolnost proti vodě, mechanická odolnost a podobně, a také jejich porovnání se současným řešením.

Získané poznatky mohou být v budoucnu využity při stanovování ekonomické či ekologické výhodnosti zavedení výroby modifikovaných druhů dřeva do výroby městského mobiliáře jako náhrada za stávající druhy exotického dřeva.

Kontakt pro více informací: Ing. Jakub Dömény, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU, +420 545 134 550, jakub.domeny@mendelu.cz

Projekt mmcité: Chemická modifikace dřeva za účelem nahrazení exotických dřevin při výrobě městského mobiliáře je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je nalezení vhodné alternativy k současně využívanému exotickému dřevu s využitím pro městský mobiliář z portfolia mmcité a. s.

Více aktualit

Všechny aktuality