Oceněné prezentace studentů na konferenci SilvaNet-WoodNet 2020

9. 12. 2020
Rada Interní grantové agentury (IGA) LDF MENDELU ocenila na desáté studentské konferenci SilvaNet-WoodNet 2020 mimořádným stipendiem vybrané studenty doktorských studijních programů.

Desátá studentská konference SilvaNet-WoodNet 2020 se konala 27. listopadu a mimořádným stipendiem byli oceněni následující studenti doktorských studijních programů:

SilvaNet – ochrana lesa, myslivost, fytologie lesa, ekologie lesa

  1. Marie Matoušková, projekt Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha reg. č. LDF_PSV_2018003 Matoušková Marie
  2. Henrieta Ďatková, projekt Histopatologická a fyziologická charakteristika dřevin napadených patogenem rodu Phytophta reg. č. LDF_TP_2019013 Ďatková Henrieta
  3. Soham Basu, projekt Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek reg. č. LDF_TP_2019015 Basu Soham

 

SilvaNet – tvorba a ochrana krajiny, ekonomika a management, HUL, pěstění lesa, aplikovaná geoinformatika

  1. Marie Matoušková, projekt Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách reg. č. LDF_PSV_2018002 Matoušková Marie
  2. Martin Kománek, projekt Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu reg. č. LDF_TP_2019012 Kománek Martin
  3. Markéta Kupská, projekt Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit reg. č. LDF_TP_2019002 Kupská Markéta

V této sekci také Rada IGA LDF MENDELU ocenila Rahat Aliho za kvalitní prezentaci výsledků projektu Vliv mikroreliéfu na hydrologii půd a odtokové poměry lesního mikropovodí reg. č. LDF_TP_2019009. Ali Rahat

 

WoodNet – dřevařské a technické disciplíny

  1. Valentino Cristini, projekt Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva reg. č. LDF_VP_2020009 Cristini Valentino
  2. Anna Oberle, projekt Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva reg. č. LDF_VP_2020046 Oberle Anna
  3. Viktor Pluháček, projekt Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb reg. č. LDF_TP_2020009 Pluháček Viktor

 

SilvaNet-WoodNet si klade za cíl prezentovat magisterské a disertační práce studentů LDF MENDELU a výsledky jejich projektů podpořené interním grantem. Konference je podporována z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu MENDELU.

Více aktualit

Všechny aktuality