Paměti fakulty

Rozhovory o proměnách současné Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity s těmi, kdo fakultou prošli coby studenti, aby se v nejednom případě vrátili v roli vyučujících, výzkumných pracovníků či děkanů. Rozhovory připravuje Monika Pevná

Paměti fakulty

Testovací nadpis

MENDELU

LDF v číslech

  • 6 fakult
  • 7 900 studentů
  • 20 % studentů ze zahraničí
  • 1500 zaměstnanců

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

Testovací text

Dlouhý text….

Nenalezené žádné výsledky

Aktuálně

Všechny aktuality