Kolegium děkana je operativní poradní orgán děkana, jehož členy si děkan vybírá většinou v době svého nástupu do funkce a s koncem jeho funkčního období končí i funkční období jeho kolegia. Současně slouží kolegium děkana jako orgán přenosu informací a operativního řízení směrem k ústavům a dalším pracovištím fakulty. Struktura kolegia děkana je závislá na systému práce konkrétního děkana, ale bývá zvykem, že členy kolegia děkana jsou proděkani, vedoucí odborných pracovišť fakulty, předseda akademického senátu fakulty a předseda jeho studentské komory, předsedové odborových organizací zastoupených na fakultě, zástupci studentských spolků, případně další osoby důležité pro řízení fakulty. Zasedání kolegia děkana se koná zpravidla v měsíčním intervalu.

Kolegium děkana (Lesnická a dřevařská fakulta)


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.