Kolegium děkana je operativní poradní orgán děkana, jehož členy si děkan vybírá většinou v době svého nástupu do funkce a s koncem jeho funkčního období končí i funkční období jeho kolegia. Současně slouží kolegium děkana jako orgán přenosu informací a operativního řízení směrem k ústavům a dalším pracovištím fakulty. Struktura kolegia děkana je závislá na systému práce konkrétního děkana, ale bývá zvykem, že členy kolegia děkana jsou proděkani, vedoucí odborných pracovišť fakulty, předseda akademického senátu fakulty a předseda jeho studentské komory, předsedové odborových organizací zastoupených na fakultě, zástupci studentských spolků, případně další osoby důležité pro řízení fakulty. Zasedání kolegia děkana se koná zpravidla v měsíčním intervalu.

Členové
 • doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
 • Ing. David Březina, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
 • Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
 • Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Hemr
 • prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
 • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Pavel Král
 • doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Maděra
 • doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
 • Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
 • Ing. Petr Pernica
 • doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
 • Ing. Petr Sláčík
 • Ing. Jan Světlík, Ph.D.
 • Ing. Jan Tippner, Ph.D.
 • doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.