Disciplinární komise je orgánem fakulty jmenovaným v zákoně o vysokých školách. Jejími členy jsou vybraní členové akademické obce fakulty pověření děkanem fakulty, polovinu disciplinární komise tvoří studenti. Jejich jmenování i odvolání je podmíněno kladným stanoviskem akademického senátu fakulty. Ze zákona je funkční období disciplinární komise dvouleté. Hlavní náplní činnosti disciplinární komise je řešení přestupků studentů zapsaných na fakultě, resp. návrh řešení těchto přestupků, které komise předává děkanovi fakulty.

Disciplinární komise (Lesnická a dřevařská fakulta)


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
Aneta Jakubcová LDF B-LESN-LES prez [sem 4, roč 2]
prof. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. ÚOLM LDF, ext AF
Matyáš Moravec LDF B-TMZD [ukončeno]
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. ÚNDDT LDF
Ing. Pavel Peška LDF D-EKOL prez [roč 4]
Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D. ÚM LDF