Nová technologie zpracování pařezů jako obnovitelný zdroj energie

29. 10. 2021
Ústav techniky LDF MENDELU v letošním roce prezentoval na domácích i zahraničních akcích prototyp klučicí hlavice, která dokáže šetrným způsobem těžit pařezy s minimálním narušením půdy.  

Klučicí hlavice při práci – trhání pařezů

Předností hlavice je možnost s pařezem, případně jeho částmi, po vytržení z podloží pohybovat tak dlouho, dokud se zemina a ostatní nežádoucí materiály neoddělí od vytrženého pařezu. Za pomoci spodní části těla hlavice je plocha následně upravena, zarovnána, zhutněna a připravena pro následnou mechanizovanou obnovu lesa.

Další výhody klučicí hlavice přibližuje Radomír Ulrich z Ústavu techniky LDF: „Části pařezů jsou ukládány na hromady, které po postupném vysychání do vlhkosti 30 % se přes drtič nebo štěpkovač upraví na energetickou štěpku, která je poté v kontejnerech různých dopravních prostředků odvezena do spalovny či elektrárny. Takto vzniklá štěpka má optimální výhřevnost a představuje se jako obnovitelný zdroj energie vyprodukovaný z lesního hospodářství.“

Za jednu hodinu práce je zkušený operátor schopen v průměru zpracovat na lokalitě (pasece) až 20 pařezů.

Prototyp klučicí hlavice se již osvědčil i v praxi. Jednalo se o zajištění trhání pařezů pro dodavatele prací 1. píseckou lesní a dřevařskou, a.s. pro realizaci projektu PPP D4 úseků Háje – Krašovice, pokračování dálnice D4 pro DIVia stavební s.r.o. (Poloha a velikost jednotlivých ploch, trhání pařezů v četnosti přes 25 962 ks pro budoucí dálnici v celkové délce cca 37 km).

klučicí hlavice

Klučicí hlavice při práci – zarovnání terénu

Metoda práce s prototypem této hlavice byla prezentována v letošním roce za velkého zájmu odborníků na několika akcích: Mezinárodní odborné výstavě inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy – DemoGreen, jejímž odborným garantem je LDF, na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a v rámci zahraniční akce Mezinárodní konference COFE-FORMEC 2021; Council of Forest Engineering; Oregon, USA (27.–30. 9.), kde prezentace probíhala formou on-line prostřednictvím posterů.  

Prototyp klučicí hlavice a její užitný i průmyslový vzor jsou výsledkem výzkumu a vývoje probíhajícího projektu „Víceúčelový modulární systém těžby pařezů a dalších komodit“. Doba řešení: 5/2019–11/2022. Prototyp byl vyroben spoluřešitelem projektu strojírnou STS Prachatice.

 

Kontaktní osoba pro více informací: prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., Ústav techniky LDF MENDELU; mobil 602 543 285; radomir.ulrich@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality