Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti

12. 9. 2021
Panelová diskuze za účasti doc. Ing. Tomáše Vršky, Dr., ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.  

Panelová diskuze s podtitulem: Jaká je budoucnost lesnictví v kontextu nové strategie EU?

Program:
V rámci panelové diskuse bude pozornost upřena k následujícím tématům:

Největší výzvy lesnického sektoru v ČR v kontextu nové strategie EU

 

 

Co znamená nová strategie pro lesy, lesní hospodářství, lesníky, zpracovatele a veřejnost?

 

 

Základní východiska, udržitelné hospodaření v lesích a ochrana lesa v návaznosti na návrhy EK a podmínky členských států

Úloha lesů a lesnictví

 

 

Akcent na ukládání uhlíku a ochranu biodiverzity s ohledem na dlouhodobě prosazovanou mnohostrannou funkci lesů

 

 

Návaznost na další strategie EU: oběhové hospodářství a biohospodářství

 

 

Potřeby zpracovatelů a spolupráce s dalšími sektory

Financování

 

 

Stávající model financování a podpor, ocenění a financování funkcí lesů (podpora non-wood based economy); model plateb za ekosystémové služby

Priority předsednictví ČR v Radě EU 2022

Další panelisté:

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR
Ing. Tomáš Pařík, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Ing. Jiří Svoboda, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

5. října, 14.00 – 15.30 hod., Live Stream

Odkaz na registraci:

https://akce.deloitte.cz/akce/21-10-05-nova-era-lesnictvi-vyzvy-a-prilezitosti/?utm_source=outlook&utm_medium=email&utm_campaign=direct_invite

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality