Noc vědců na LDF MENDELU

20. 9. 2021
Určující veličinou, která letošní Noc vědců bude řídit, je čas, a to doslova!

Čas je tématem letošní oblíbené populárně-naučné akce – Noci vědců, do které se již tradičně zapojuje i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU).

LDF MENDELU přichystala pro širokou veřejnost ukázky pokusů, napínavé příběhy, možnost vyzkoušet si zajímavé činnosti na simulátorech a spoustu dalšího.

Všechny potřebné informace k akci, včetně seznamu témat se stručným popisem a s mapkou, zájemci dostanou v hlavní budově fakulty – v budově „B“. Na místě budou připraveni také dobrovolníci, kteří každého návštěvníka Noci vědců nasměrují podle jeho zájmů. Pracoviště fakulty se nachází i mimo budovu „B“. 

Celý večer a noc na LDF MENDELU v rámci Noci vědců je možno pojmout jako zábavnou vzdělávací hru, sbírat razítka a odnést si kromě nových zážitků také dárek.

Do Noci vědců, která se koná v pátek 24. 9. v čase 18.00–23.59, jsou zapojeny kromě Lesnické a dřevařské fakulty také další fakulty a jejich ústavy, jež k Mendlově univerzitě neodmyslitelně patří.

Kompletní program Noci vědců na MENDELU

Z 16 témat, která si připravila Lesnická a dřevařská fakulta, namátkou vybíráme:

  • Kalkulačky z dávných časů
  • Geometrie ve výtvarném umění
  • Bezpilotní systémy a vývoj lesního porostu v čase
  • Vývoj hmyzu
  • Těžba dříví harvestorem ve virtuálním lese
  • Jak se staví krov: od stědověku po současnost 
  • Laserové pracoviště

 

Více aktualit

Všechny aktuality