Navazující magisterské studium na LDF MENDELU pro rok 2023/2024

13. 3. 2023

Pro akademický rok 2023/2024 Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU (LDF MENDELU) nabízí devět navazujících magisterských studijních programů: Krajinné inženýrství, Lesní inženýrství ve dvou specializacích – Lesní inženýrství a Lesní inženýrství tropů a subtropů, Technická biologie dřevin, Design nábytku, Stavby na bázi dřeva, Nábytkové inženýrství, Technologie a management zpracování dřeva a studijní program European Forestry v anglickém jazyce.

Studijní programy vyučované na LDF MENDELU tvoří dohromady logický řetězec: od lesnictví přes dřevozpracující průmysl, nábytkářství a dřevostavby až nově po průmysl papíru a celulózy nebo průmysl pokročilých biotechnologií.

„K nejžádanějším navazujícím magisterským studijním programům z pohledu počtu podaných přihlášek ke studiu patří standardně Lesní inženýrství a s rozvojem trendu výstavby dřevostaveb studijní program Stavby na bázi dřeva nebo umělecky orientovaný Design nábytku,“ upřesňuje proděkanka pro vzdělávací činnost Zuzana Paschová.

Studijní program reagující na aktuální výzvy, jako je přechod na zelený a nízkouhlíkový model hospodářství, což znamená důraz na úlohu biomasy, ale taky na další formy obnovitelných zdrojů energie, např. vodní, větrné či sluneční, kdy dřevařství bude i v budoucnu sehrávat důležitou roli, je Technologie a management zpracování dřeva (TMZD) vyučovaný na LDF jak v bakalářském stupni studia, tak navazujícím magisterském stupni.

„Vystudováním bakalářského stupně studia TMZD získáte ucelený přehled o základním zpracování a využití dřevní suroviny. Když se na to podívám pohledem člověka vystudovaného magisterský stupeň, tak oceňuji, že jsem měl možnost se ještě více soustředit a zaměřit na osobní cíle, ať už se jedná např. o projekční činnost, konstrukci dřevařských výrobků nebo práci se zaměřením na management firem,“ sdílí osobní zkušenost Dominik Hess, asistent na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU.

Vědecky zaměřeným navazujícím magisterským oborem určeným absolventům přírodovědně zaměřených oborů bakalářského stupně studia je Technická biologie dřevin. Studijní program je v rámci ČR výjimečný. Studenti mají možnost seznámit se a pracovat s nejmodernějšími přístroji používanými v oblasti sofistikované péče o dřeviny v městském prostředí. „Studenti budou připraveni pro kariéru znalce či vědce v oblasti péče o dřeviny, což je dnes velmi perspektivní směr, neboť dřeviny jsou základním prvkem zelené infrastruktury měst, která je nejefektivnějším nástrojem boje se změnou klimatu,“ doplňuje Jiří Rozsypálek z Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF.

Navazující magisterský program Lesní inženýrství tropů a subtropů dává studentům možnost aplikovat již nabyté poznatky o lesnictví v exotických zemích, což je spojeno s cestováním, prohlubováním znalosti cizích jazyků a poznáváním nových kultur. Vědci LDF jsou zapojeni do celé řady projektů v rozvojových zemích a mimo jiné jsou dlouholetými lídry projektu na záchranu dračinců na ostrově Sokotra. Studenti mají jedinečnou možnost se na těchto projektech spolupodílet.

Zájemce o studium Lesnictví a následně Lesního inženýrství přivádí na LDF MENDELU i možnost praktické výuky a výzkumu ve výjimečném komplexu univerzitních lesů, které se rozprostírají severně od Brna a které spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který letos slaví úctyhodných 100 let kontinuální péče o univerzitní lesy.

Analogií ke Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny je pro dřevařské obory Výzkumné centrum Josefa Ressela v Útěchově nebo moderně vybavený dřevařský pavilon přímo v areálu univerzity. To vše jsou místa, která nabízí studentům také zázemí při zpracování jejich závěrečných prací.

„Často jsou témata závěrečných prací také zadávána ve spolupráci s významnými podniky a firmami a je tak podporována spolupráce s praxí, což v konečném důsledku vede ke zvýšení zaměstnanosti našich absolventů. Každý rok máme také několik prací, kde je realizován tzv. odklad zveřejnění výsledků závěrečné práce, protože se jedná o mimořádně inovativní výsledky, které posouvají vědu a technologie významně kupředu. Odklad zveřejnění umožní například udělení patentu, užitného nebo průmyslového vzoru apod. Nejkvalitnější závěrečné práce se také účastní různých soutěží a řada z nich v celorepublikové konkurenci uspěje,“ podotýká k závěrečným pracím Zuzana Paschová.

Z průzkumů dlouhodobě vyplývá, že absolventi LDF MENDELU oceňují čilý spolkový život, přátelskou atmosféru a studium v prostředí, které někdy označují slovem „rodinné“.

„Moje dlouholetá zkušenost je vlastně stejná, navíc si ještě všímám, že zde pěkně funguje výpomoc mezi spolužáky. Teď aktuálně to pozoruji právě mezi studenty TMZD v kombinované formě studia,“ říká Dominik Hess.

Kontaktní osoby pro více informací: Mgr. Zuzana Paschová Ph.D., proděkanka pro vzdělávací činnost LDF MENDELU, +420 545 134 160, e-mail: zuzana.paschova@mendelu.cz

Bc. Hana Čerteková, studijní referentka pro přijímací řízení LDF MENDELU, +420 778 970 166 e-mail: hana.certekova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality