Nařízení děkana

8. 1. 2021
Průběh zkoušek ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2020/2021.

V souvislosti s aktuální situací vývoje nemoci COVID-19 a s ohledem na zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a studentů nařizuji, že veškeré zkoušky a zápočty budou s účinností od 11. 1. 2021 do 5. 2. 2021 probíhat výhradně on-line formou. 

Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan.

Více aktualit

Všechny aktuality