Nabídka doktorského studia ukrajinským studentům

1. 3. 2022
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně nabízí ukrajinským studentům s ukončeným magisterským vzděláním studium doktorských studijních programů.  

Jedná se o tyto doktorské studijní programy:

  • Fytologie lesa
  • Procesy tvorby nábytku
  • Materiálové inženýrství dřeva
  • Lesnická fytopatologie a mykologie
  • Technika a technologie lesnických procesů
  • Hospodářská úprava lesa
  • Ochrana lesa a myslivost
  • Tvorba a ochrana krajiny, Inženýrské stavby v krajině
  • Ekologie lesa
  • Pěstování lesa

 

V této souvislosti nabízíme intenzivní kurz českého jazyka na fakultě a finanční zajištění administrativního procesu včetně nostrifikace.

Kromě možnosti zahájení studia ve výše uvedených studijních programech nabízíme doktorským studentům a postdokům studijní pobyty na našich pracovištích a zázemí pro pokračování v již zahájeném studiu na Ukrajině formou výzkumných stáží.

 https://www.ldf.mendelu.cz/en/30247-study

Více aktualit

Všechny aktuality