Na fakultě je nově umístěn defibrilátor

25. 6. 2020
LDF zakoupila pro potřebu svých zaměstnanců, studentů i veřejnosti automatický externí defibrilátor, který je umístěn v přízemí budovy B.

AED defibrilátor je laický přístroj, který je určen k záchraně člověka, který je stižen srdeční zástavou – fibrilací komor. Včasné podání výboje do cca 5 minut je v těchto případech jedinou možností záchrany postiženého.

Přístroj DEFIBTECH od společnosti AEDLine s r. o., který fakulta zakoupila, komunikuje s uživatelem po celou dobu hlasitě česky, nenabíjí se, ani se k ničemu během provozu nepřipojuje a je tudíž připraven k okamžitému použití. Přístrojem není možno za žádných okolností ublížit. Podání výboje je podmíněno tím, že postižený má srdeční zástavu. Pokud tomu tak není, přístroj výboj nikdy nepodá. Po podání výboje se začne ozývat hlasitý metronom pro rytmus provádění srdeční masáže.  

V pondělí 15. června se rovněž uskutečnilo školení BOZP pracovníků fakulty, kteří si mohli vyzkoušet praktické využití přístroje. Pro všechny ostatní připojujeme odkaz na video, kde je využití defibrilátoru názorně ukázáno:

https://www.youtube.com/watch?v=aQKT6zkTjak

 

Více aktualit

Všechny aktuality