Mistrovství brněnských univerzit v šachu

10. 7. 2023

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně pořádá Mistrovství brněnských univerzit v šachu pro studenty a akademické pracovníky. Zájemci se mohou přihlásit do 29. září 2023, turnaj se koná 6. října v budově B LDF, zasedací místnost děkanátu (B106) a učebně B11, Zemědělská 3, Brno.

Studenti a akademičtí pracovníci brněnských vysokých škol se mohou přihlásit do turnaje prostřednictvím elektronického formuláře: bit.ly/mistrovstvi_v_sachu_formular

Pozor! Kapacita turnaje navýšena na 100 účastníků. Aktuální seznam přihlášených

Hrát se bude švýcarským systémem na sedm kol 2 x 10 minut + 5 sekund na tah.

Pomocné hodnocení:

1. Cut Buchholz (bez nejhoršího výsledku)

2. vzájemný zápas

3. počet výher

4. Buchholz

Harmonogram:

8:30–9:30        prezentace

9:40–9:55        slavnostní zahájení

10:00–14:40    1.–7. kolo

14:50–15:00    slavnostní vyhodnocení

Vklad do turnaje je dobrovolný.

Ředitel turnaje: Martin Benovič; kontakt: xbenov00@stud.fit.vutbr.cz

Hlavní rozhodčí: Rostislav Berezjuk – rozhodčí 1. třídy; kontakt: xberezju@mendelu.cz

Rozhodčí: Martin Kuna – rozhodčí 2. třídy, Marián Tarageľ – rozhodčí 3. třídy

Hodnocení proběhne samostatně v kategorii studenti a v kategorii akademičtí pracovníci, a to vždy tři nejlepší. Ti budou také oceněni věcnými cenami.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu propozic.

Registrací do turnaje účastníci souhlasí s pořizováním obrazového a zvukového záznamu za účelem propagace akce.

Více aktualit

Všechny aktuality