MENDELU spouští uchazečskou kampaň zaměřenou na udržitelnost

22. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně spouští první celouniverzitní uchazečskou kampaň, zaměřila ji na téma udržitelnosti. Kampaň na příbězích mladých absolventů MENDELU ukazuje, že díky studiu na univerzitě získají potřebné znalosti a dovednosti pro to, aby mohli ve své profesi něco změnit.

„Provedli jsme kvalitativní výzkum mezi uchazeči, využili jsme i dat z výzkumů generace Z. Z těch vyplývá, že generace Z se zajímá o témata související s udržitelností, řeší environmentální otázky i témata týkající se sociálních nerovností. Často o problémech souvisejících s těmito tématy vědí, ale zároveň neví, co se situací dělat. V tom jde naše univerzita generaci Z naproti, jelikož témata související s udržitelností u nás aktivně řešíme,“ přiblížil Jiří Skládanka, prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy. Podle výsledků výzkumů je generace Z oproti předchozím generacím specifická také v tom, že přemýšlí jinak o své budoucnosti. Uchazeči z této generace chtějí, aby jim jejich budoucí povolání především dávalo smysl. 

Příklady absolventů z jednotlivých fakult ukazují, co univerzita studujícím dává a jak mají možnost uplatnit získané vědomosti v praxi. „S mladými absolventy a absolventkami se uchazeči mohou snáze identifikovat. Jde o ženy a muže, kteří posouvají svou profesní oblast dál, aktivně se zasazují o změnu a dokazují tak, že je možné něčeho dosáhnout už brzy po absolvování studia,“ uvedla Jiřina Studenková, vedoucí Oddělení komunikace a marketingu. 

Lesnickou a dřevařskou fakultu reprezentuje Tomáš Hýrek, manažer rozvoje trhu společnosti Stora Enso: „Dřevo je rovnocenný stavební materiál, který nám díky nejmodernějším technologiím umožňuje stavět rychleji a bezpečněji prakticky všechny běžné druhy staveb. Ty jsou pak navíc zdravější pro uživatele a při jejich stavbě vzniká podstatně méně odpadu i oxidu uhličitého. Ale především se jedná o přirozený a obnovitelný materiál. Přál bych si, aby jednou byla alespoň polovina všech nových staveb u nás ze dřeva.“

Agronomickou fakultu reprezentuje vedoucí moderního hydroponického skleníku Matěj Pospiš. Absolventka Zahradnické fakulty je majitelkou malého vinařství, sama se zasazuje o pestřejší krajinu ve vinařských oblastech. Absolventka Provozně ekonomické fakulty je spoluzakladatelkou organizace, která se věnuje vzdělávání žen v oblasti IT. Absolvent Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií je součástí organizace věnující se rozvojové a humanitární pomoci v Africe a Asii. A absolventka Institutu celoživotního vzdělávání, která učí na střední odborné škole, se snaží do výuky inovativně zapojovat moderní technologie.

Součástí kampaně je jednotná grafika ve fakultních barvách i celouniverzitní variantě. Příběhy jednotlivých absolventů prezentují krátká videa, která jsou svou délkou i formátem vhodná pro komunikaci na sociálních sítích. „I touto kampaní se prolíná naše motto Měníme myšlení. Vzhledem k tomu, že se na univerzitě zabýváme udržitelností, je nutné změnit způsob svého uvažování a zároveň i osvětově působit směrem ven,“ doplnil Skládanka. 

Přihlášky na všechny fakulty MENDELU mohou uchazeči podávat už nyní.

Více aktualit

Všechny aktuality