Meeting INTERIM 2020

14. 2. 2020
Ve druhém únorovém týdnu proběhlo na LDF v Brně setkání zástupců studentské organizace  IFSA - International Forestry Students' Association, která sdružuje studenty lesnictví a příbuzných oborů z celého světa z více než 50 zemí. IFSA má status pozorovatele při politických rozhodovacích procesech a je partnerem mnoha národních i mezinárodních organizací se zaměřením na lesy.

Meeting INTERIM je pořádán každoročně a letos jej hostila právě naše fakulta. 

Během meetingu byly pořádány workshopy, diskutovalo se o budoucím vývoji organizace  a plánovala se činnost pro letošní rok. V rámci doprovodného programu představil doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mgr. Ing. David Sís město Brno a Mendelovu univerzitu, Ing. Tomáš Pospíšil seznámil účastníky s lesnictvím v České republice a Bc. Linda Hábová představila Spolek posluchačů při LDF, jehož členové se o skupinu studentů celý týden starali.

Mezinárodní večer se odehrál v klubu Green, kde byla uspořádána IFSA aukce, Movie night a přítomní si vyslechli dvě zajímavé přednášky. Ve středu se uskutečnila exkurze do Moravského krasu a školního lesního podniku.Týdenní setkání zakončila procházka večerním Brnem za doprovodu paní proděkanky LDF Valerie Vranové.

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality