Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector

2. 10. 2020
Mezinárodní vědeckou konferenci (12. – 14. května 2021) konanou pod hlavičkou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO) organizuje Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MENDELU.  

Cílem konference „Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector for Sustainable Development: 40th Anniversary Conference for 4.05.00“ je analyzovat aktuální situaci v lesnictví na národní, evropské a globální úrovni a navrhovat kroky ke stabilizaci odvětví. Výzkumníci prodiskutují současné otázky a výzvy a jejich socioekonomické dopady především s ohledem na rostoucí tlak na lepší manažerské dovednosti, plánování, logistiku, komunikaci, marketing a analýzy trhu. Tématem také bude řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil pro efektivní zvládání kalamitních situací, které značně ovlivňuje celý lesnicko-dřevařský sektor. Otázky nadprodukce dřeva a s ní související celková nedostatečná poptávka po dřevěných výrobcích způsobuje v mnoha zemích závažné problémy v navazujících průmyslových odvětvích a bude rovněž zařazena na program konference. Současná pandemie významně snižuje zájem veřejnosti o problémy spojené s lesy a tím je limitována celospolečenská diskuze a aktivní, efektivní řešení vzniklých problémů.

Formát konference bude přizpůsoben aktuální epidemické situaci a organizátoři se připravují na možnost hybridní organizace nebo i zcela virtuální akce.

Konference se koná pod záštitou rektory prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Další informace naleznete na webu konference. https://iufro2021.ldf.mendelu.cz/

 

Foto: Tomáš Pospíšil

Více aktualit

Všechny aktuality