LDF v čele zásadního výzkumu patogenu Phytophthora ramorum

14. 4. 2021
Mezinárodní tým odborníků vedl Dr. Thomas Jung, klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu OP VVV Phytophthora Research Centre na LDF MENDELU. 

Thomas Jung a Clive Brasier u lesního potoka v Japonsku; vkládání vnadidla – voru v rámci výzkumu patogenu Phytophthora   

Zjištění odborníků zásadně ovlivní fytosanitární opatření regulující globální obchod s rostlinami v současnosti platná v Evropské unii (EU) i po celém světě

Tyto poznatky jsou publikovány:

Jung, T., Horta Jung, M., Webber, J. F., Kageyama, K., Hieno, A., Masuya, H., Uematsu, S., Pérez-Sierra, A., Harris, A. R., Forster, J., Rees, H., Scanu, B., Patra, S., Kudláček, T., Janoušek, J., Corcobado, T., Milenković, I., Nagy, Z., Csorba, I., Bakonyi, J., Brasier, C. M. (2021).
The destructive tree pathogen Phytophthora ramorum originates from the laurosilva forests of East Asia.
The Journal of Fungi, 7, 226. DOI: 10.3390/jof7030226

Phytophthora ramorum je vzduchem přenášený patogen z třídy oomycet s širokým hostitelským spektrem. Přibližně od roku 1990 tento patogen způsobil úhyn miliónů původních dubů a stromů druhu Notholithocarpus densiflorus v západní části Severní Ameriky (náhlé odumírání dubů, „sudden oak death“) a později také vysázených modřínů (náhlé odumírání modřínů, „sudden larch death“) ve Velké Británii a dalších evropských zemích. Patogen Phytophthora ramorum je zařazen do Seznamu A2 Evropské a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO), v němž jsou uvedeny škodlivé organismy vyskytující se na území EPPO, které EPPO doporučuje členským  státům regulovat jako karanténní škodlivé organismy. V EU je považován za škodlivý organismus a od roku 2002 v tomto smyslu regulován (2002/757/EC). Tento mikroorganismus má karanténní status také v USA a mnoha dalších zemích po celém světě.

Hlavní závěry výzkumu vedeného Phytophthora Research Centre jsou následující:

  • Na základě extenzivních fenotypových a fylogenetických studií bylo objeveno 8 nových linií P. ramorum ve Vietnamu a Japonsku vedle již známých 4 invazních klonálních linií
  • Několik výsledků studie naznačuje, že tyto východoasijské populace P. ramorum jsou původní a severní Indočína a jihozápadní Japonsko leží v centru původu P. ramorum:
  • Na rozdíl od zavlečených linií P. ramorum v Evropě a Severní Americe jsou populace z východní Asie velmi různorodé. Navzdory malému počtu vysoce lokalizovaných vzorků byly v obou oblastech objeveny fenotypově a fylogeneticky odlišné linie.
  • Ve srovnání s introdukovanými klonálními liniemi se pohlavní typy A1 a A2 vyskytují u těchto asijských populací společně (což naznačuje možné pohlavní rozmnožování).
  • Navzdory přítomnosti mnoha potenciálních hostitelských druhů rostlin nebyly pozorovány žádné zjevné symptomy v žádné ze vzorkovaných oblastí, což je v souladu s názorem, že původní druhy patogenů rodu Phytophthora způsobují pouze omezené poškození hostitelům, se kterými se společně vyvíjely v rámci koevoluce. Patogen P. ramorum byl nicméně izolován z oddělených listů a květů, které spadly do lesních potoků a na lesní půdu.
  • Na některých lokalitách byly izolovány také dva z fylogeneticky nejbližších druhů P. ramorum, konkrétně P. foliorum a P. lateralis (které jsou stejně jako P. ramorumzavlečenými patogeny způsobujícími poškození v Evropě a Severní Americe).

 

Tato zjištění zdůrazňují význam provádění dalších průzkumů v nedostatečně prozkoumaných přírodních ekosystémech v globálním měřítku, po kterých budou následovat extenzivní testy patogenicity a rozsahu hostitelského spektra za účelem analýzy rizik představovaných neznámými exotickými druhy patogenů rodu Phytophthora pro světové lesy a zvyšování globální biologické bezpečnosti rostlin.

Kontaktní osoba pro více informací: Dr. Thomas Jung, Ústav ochrany lesů a myslivosti, +420 545 136 172, thomas.jung@mendelu.cz

 

opvv

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality