LDF pomáhá Lesnické fakultě v Bělehradě

29. 1. 2020
V loňském roce jsme intenzivně pracovali na projektu, který má bělehradské fakultě pomoci zvýšit kapacity zaměřené na dopad klimatické změny.

Dlouhodobé pozitivní vztahy mezi Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Lesnickou fakultou Univerzity v Bělehradě vyústily ve společný vzdělávací projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou s názvem „Zvýšení pedagogických, výzkumných a networking kapacit Lesnické fakulty University v Bělehradě zaměřených na dopad klimatické změny/ Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“, jehož nositelem byla LDF MENDELU v Brně a hlavním řešitelem proděkan této fakulty doc. Petr Kupec. Projekt byl velmi intenzivně řešen v celém roce 2019. Proběhlo několik společných setkání pracovníků obou fakult v Brně i v Bělehradě a společná výuka i terénní exkurze.

„Základním cílem projektu bylo vytvořit magisterský studijní program v angličtině, který bude akreditován a vyučován na LF v Bělehradě“, řekl proděkan Kupec a dodal, že tento cíl byl dále podpořen pořízením výzkumného a výukového vybavení (např. mikroskopy či set na polní stanovování stresu rostlin), které zůstane po ukončení projektu v rukou LF v Bělehradě. „Za důležité považuji rovněž vytvoření výzkumných týmů složených z výzkumníků z obou pracovišť“, řekl dále Kupec a doplnil, že některé týmy už zahájily společný výzkum a vznikají dokonce první společné publikace.

Tím, že projekt dostal odpovídající publicitu, je v současné době akcentován jako výrazná stopa českých lesnických pedagogů v Srbsku, a to jak na úrovni odborné, tak i na úrovní společenské. Prezentace výsledků projektu a předání vybavení srbské straně podpořil svojí přítomností také velvyslanec České republiky v Srbsku Ing. Tomáš Kuchta.

Více aktualit

Všechny aktuality