LDF dává druhou šanci vyřazené, ale stále kvalitní počítačové technice

3. 5. 2023

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity (LDF MENDELU) se při výměně již dosluhující počítačové techniky vydala ekologickou i finančně přívětivou cestou, a to díky nákupu vyřazeného hardwaru od společnosti Seznam.cz. Instalované servery od Seznam.cz mají nižší spotřebu i vyšší výkon. Zároveň s těmito zařízeními fakulta získala i náhradní díly v množství, které postačí na několik příštích let, nezanedbatelné je významné ušetření finančních prostředků. Ačkoli se jedná o vyřazené stroje, jsou stále vysoce kvalitní a LDF díky jejich uvedení do provozu výrazně omezí vypouštění emisí oxidu uhličitého do ovzduší.

Společnost Seznam.cz letos v několika vlnách vyřazuje starší, nicméně zcela funkční techniku. Navázání spolupráce s firmou bylo snazší díky Janu Bělohlávkovi, studentovi Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (PEF MENDELU), jenž je zároveň zaměstnancem společnosti Seznam.cz. Významně pomohl při organizaci celé operace vedoucí k získání techniky pro LDF MENDELU, PEF MENDELU a celoškolské pracoviště OIT (Odbor informačních technologií).

Po proběhlých jednáních a specifikacích potřeb fakulty stran počítačové vybavenosti IT specialisté LDF MENDELU zahájili postupnou, do několika vln rozloženou reinstalaci již dosluhujících serverů fakulty za „nové“.

„V první fázi došlo k výměně kus za kus většiny starých dosluhujících serverů fakulty. Ve druhé fázi byla do rozvaděčů fakulty zasunuta drtivá většina serverů od Seznam.cz. Teď nás čeká fáze postupného oživení strojů, jejich nainstalování, bezpečnostní aktualizace, podrobení zátěžovým testům, tak aby zaměstnanci i studenti mohli nové služby využívat pro výuku, vědu a výzkum,“ popisuje sled prací IT specialista LDF Jaromír Salák.

Tento upgrade počítačové techniky přispěje ke zkvalitnění práce jak studentů, tak zaměstnanců: „Pro zaměstnance i studenty z této výměny bude plynout několik nových služeb, vědci budou mít k dispozici větší výpočetní výkon, např. pro strojové zpracovávání ortofotomap. Pokud něco fakultě chybělo, tak stroje pro skladování dat z laser skenů stromů a mapových podkladů. Skladovací servery momentálně testujeme před nasazením do ostrého provozu,“ vypočítává benefity nové techniky Tomáš Kučera, IT specialista Ústavu hospodářské úpravy lesa a geoinformatiky.

Server značky Dell od Seznam.cz vytažený z rozvaděče před úplně prvním zapnutím v univerzitním datacentru.
Servery značky Fujitsu od Seznam.cz po složení na paletách v datacentru před naskládáním do rozvaděče.
 

„Pro mnoho analýz, které ve Phytophthora Research Centre a na našem ústavu obecně provádíme, e.g. fylogenetické analýzy, sestavování transkriptomu (na bázi referenčního transkriptomu i de novo) a následné analýzy diferenciální genové exprese či analýzy genetické struktury populací, je výpočetní výkon poskytovaný servery v rámci IT infrastruktury MENDELU naprosto nezbytný. Mnohé i z těch nejméně výpočetně náročných procedur by na běžném notebooku trvaly v řádu týdnů či měsíců, zatímco na zdejších serverech jsou výsledky dostupné za pár hodin, nehledě na to, že pokud takovou analýzu spustíme na notebooku, je po dobu jejího běhu prakticky nepoužitelný pro nic jiného. Komplexnější úlohy jsou na běžných kancelářských strojích prakticky nerealizovatelné,“ kvituje techniku od Seznam.cz Tomáš Kudláček, vědecký pracovník projektu Phytophthora.

IT odborníci LDF při instalací výkonnějších zařízení zohledňují potřeby fakulty. Připravili proto dotazník, díky němuž chtějí získat od zaměstnanců i studentů podněty pro další zavedení nových služeb v oblasti počítačové techniky na Lesnické a dřevařské fakultě, s nimiž by dál pracovali a potřebným požadavkům se snažili vyjít v rámci možností vstříc.

Dotazník – služby a inovace v oblasti informačních technologií na LDF MENDELU

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Jaromír Salák, e-mail: jaromir.salak@mendelu.cz, děkanát LDF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality