Krušnohorský vlk potřebuje klid pro aklimatizaci

10. 2. 2023

Vyjádření Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, k množícím se dotazům ohledně zpřístupnění dat Záchranné stanici Drosera o pohybu vlka:

Na základě smlouvy s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsou Agentuře poskytována data o pohybu handicapovaného vlka vypuštěného do volné přírody. Agentuře jsme také udělili souhlas se zpřístupněním těchto dat Záchranné stanici Drosera za podmínek, které zajistí bezpečnost sledovaného vlka.

V této věci bych chtěl poděkovat za vstřícné a rychlé jednání pracovníkům AOPK ČR, ZS Drosera, ČSOP a pracovníkům MENDELU.

Více aktualit

Všechny aktuality