Konference: Rekreace a ochrana přírody

21. 1. 2020
11. ročník k onference s odbornou exkurzí a podtitulem „S rozumem ruku v ruce“ se uskuteční ve dnech 11. - 13. května 2020 v zámku ve Křtinách.

Kompletní cirkulář ke stažení si můžete stáhnout ZDE.

 

Navrhovaná témata konference:

 • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
 • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
 • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
 • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
 • Environmentální vzdělávání
 • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
 • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru
 • Co se nepovedlo…
 • A další

 

Vědecký výbor konference:

předsedkyně:

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně (CZ)

 

členové:

prof. Ing. Matúš Jakubis, Ph.D. – Technická univerzita vo Zvolene (SK)

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně (CZ)

doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci (CZ)

doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. – Technická univerzita v Košiciach (SK)

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – Česká bioklimatologická společnost (CZ)

Ing. Hana Uhmannová, CSc. – Vysoké učení technické v Brně (CZ)

Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. (CZ)

Ing. Hedvika Psotová – Arvita P, spol. s r.o. (CZ)

Ismo Sarajärvi, MS.c. – Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi (FI)

RNDr. Leoš Štefka – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras (CZ)

 

Organizační výbor konference:

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně (CZ)

Sylva Dvořáková – Mendelova univerzita v Brně (CZ)

Ing. Irena Sokolová – Česká společnost krajinných inženýrů (CZ)


Přehled důležitých termínů (předběžný)

 

 • Zaslání abstraktu příspěvku do 4. března 2020
 • Zaslání informace o akceptaci příspěvku k přednesu/uvedení ve sborníku do 8. března 2020
 • Zaplacení sníženého vložného do 22. března 2020
 • Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 12. dubna 2020
 • Zaslání přihlášky do 23. dubna 2020
 • II. cirkulář s podrobným programem konference 26. dubna 2020
 • Zaplacení zvýšeného vložného do 3. května 2020

 

Organizační pokyny

Jednací jazyk konference: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk

Jazyk příspěvků ve sborníku: anglický jazyk s českým souhrnem (viz. pokyny v samostatném souboru)

Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglickém jazyce. Simultánní překlad bude v případě potřeby zajištěn.

Sborník plných verzí příspěvků bude vydán v tištěné podobě.

Sborník bude zaslán k hodnocení do Clarivate Analytics a k přidělení Conference Proceeding Citation Index. V letech 2010 až 2019 byl sborník zařazen na Web of Science. Sborníky z roku 2010, 2012 až 2019 jsou uvedeny v databázi SCOPUS.

Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání České komory architektů (4 body).

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz

 

Předběžný časový plán

 

pondělí 11. 5. 2020

18.00–23.00                   prezence účastníků a odborná předkonferenční rozprava

 

úterý 12. 5. 2020

08.00–09.00                   prezence účastníků

09.00–09.15                   slavnostní zahájení, úvodní slovo

09.15–12.00                   1. blok přednášek

12.00–13.00                   oběd

13.00–13.45                   2. blok přednášek – paralelní sekce

13.45–14.00                   přestávka na kávu

14.00–18.00                   odpolední program

varianta A – terénní exkurze po běžně nepřístupné a zrušené turistické trase Hviezdoslavova chodníku s návštěvou Ruského kříže (garant: Antonín Tůma)

trasa povede částečně přes skalnatý úsek s řetězy a počet míst je omezený

varianta B – odborná exkurze do Rudice a blízkého okolí – procházka do Jedovnic (garanti: Leoš Štefka, Aleš Bajer)

varianta C – odborná exkurze do areálu U Mravence Lesíka, tree houses ve vlastnictví společnosti Lesy města Brna (garantka: Monika Neshybová)

19.00–24.00                   neformální společenský večer s rautem

 

středa 13. 5. 2020

08.00–16.00                   celodenní exkurze – Lednicko-valtický areál – Křížový sklep, chrám vína a vinařská stodola ve Valticích, park zámku v Lednici (garant: Přemysl Krejčiřík)

 

Účastnický poplatek

 

2 900,- Kč       při platbě nejpozději do 22. 3. 2020

3 300,- Kč       při pozdější platbě, nejpozději do 3. 5. 2020

1 500,- Kč       při platbě 1 článku ve sborníku bez účasti na konferenci

 

První autor příspěvku může uplatnit slevu 100,- Kč z konferenčního poplatku. Pracovníci či členové pořádajících organizací mohou uplatnit slevu 100,- Kč z vložného. Studenti mohou uplatnit slevu 100,- Kč z vložného. Účastníci minulých ročníků konference mohou uplatnit slevu 200,- Kč. Členové České komory architektů a SIMID mohou uplatnit slevu 200,- Kč. Výše uvedené slevy je možné sčítat. Nejpozději u prezence je nutné tyto skutečnosti v případě potřeby doložit.

Slevy se nevztahují na platbu za článek ve sborníku.

 

Ubytování 

Ubytování je možné si objednat přímo v místě konání konference na zámku ve Křtinách. Cena ubytování není zahrnuta ve vložném a ubytování si zajišťuje každý individuálně – pro účastníky konference platí ceny:

Dvoulůžkový pokoj – 1 200 Kč (obsazenost 2 osoby /pokoj – 1 osoba 600 Kč); obsazenost 1 osoba/pokoj – 850 Kč; Pokoj s přistýlkou – 1 600 Kč (jedna osoba 600 Kč, přistýlka 400 Kč). Nově je nutné hradit ubytovací a rekreační poplatek – 20 Kč.

Kontakt: recepce@zamek-krtiny.cz, tel. 516 52 77 11 nebo mobil 724 946 162.

Více aktualit

Všechny aktuality