Hospodaření a ochrana lužních lesů na lokalitě Soutok

28. 8. 2020
LDF MENDELU v Brně se distancuje od společného prohlášení AK a LDK ČR o hospodaření a ochraně lužních lesů na této lokalitě.

Lesnická a dřevařská fakulta v Brně se distancuje od společného prohlášení Agrární a Lesnicko-dřevařské komory ČR o hospodaření a ochraně lužních lesů na lokalitě Soutok ze dne 21. 8. 2020. Ačkoliv je LDF dlouholetým členem komory, tak výše uvedené společné prohlášení nebylo členům předloženo ke konzultaci, a proto také nemůže vyjadřovat jejich konsenzuální postoj.

LDF zastává názor, že situace v této zájmové oblasti je komplikovaná s ohledem na často protichůdné požadavky jednotlivých zájmových skupin, a také vzhledem k absenci jednoznačného zadání společnosti (státu) směrem k hospodařícím subjektům. Zdejší cenné lokality a lesní porosty s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů jsou z velké části výsledkem diverzifikovaného systému hospodaření v lesích i krajině jako celku. Plnění očekávaných funkcí daného území se však v čase mění a dnes je odlišné od doby, kdy zde několik století hospodařili lesní hospodáři původních majitelů Lichtenštejnského panství. Záchraně a rozvoji tohoto unikátního území dnes podle našeho názoru nejvíce škodí neexistence přímé odborné správy s jasným managementovým plánem, který by respektoval, pokud možno všechna specifika, a také požadované zájmy zainteresovaných subjektů.

LDF svým stanoviskem nechce komplikovat již tak nepřehlednou situaci, ale na základě řady svých odborných šetření a výzkumů dochází často k odlišným závěrům než v současné době obě protichůdné názorové skupiny, a proto se nabízí jako nezávislá platforma pro odbornou diskusi. Věříme, že naše společnost je již natolik vyspělá, že může dospět k rozhodnutí o zachování citlivého lesnického hospodaření v dané oblasti, které bude respektovat unikátnost zdejšího území. LDF je připravena se na tom podílet.

Stanovisko vyjadřuje názor vedení LDF MENDELU.

Kontakt: Ing. Tomáš Pospíšil, tomas.pospisil@mendelu.cz, 545 134 075, mobil 724 523 123

Společné prohlášení Agrární a Lesnicko-dřevařské komory ČR

 

Foto: Tomáš Pospíšil

 

Více aktualit

Všechny aktuality