Experiment agrolesnictví na lesní půdě aneb koncepce jedlého lesa

20. 11. 2020
Doposud opomíjeným konceptem agrolesnictví je zakládání ploch na lesní půdě, kde kromě ekologických a dřevo-produkčních funkcí plní lesní porosty také ostatní významné produkční funkce.

Jedná se především o využití plodů lesních dřevin k potravinovým účelům.

„Především v současné kalamitní situaci se jedná o jeden z ekologicky i ekonomicky opodstatnitelných přístupů obnovy lesů na holinách,“ vysvětluje význam zvoleného postupu Antonín Martiník z Ústavu zakládání a pěstění lesů.

Ke konceptu bylo přistoupeno na experimentální ploše nacházející se na polesí Vranov ŠLP Křtiny. Koncept byl doplněn o pěstování vánočních stromků a pěstování lesního žita – to vše na jedné ploše. Martiník vypočítává, které stromovité dřeviny a keře byly využity: „Třešeň ptačí, jeřáb oskeruše, ořešák vlašský, hrušeň obecná, jabloň lesní a dále jeřáb břek a konečně i dub zimní. Z keřů pak líska, hloh nebo trnka. K produkci vánočních stromků byly využity borovice a douglaska.“

Zvolený způsob pěstování cenných dřevin, kterým záštitu poskytují keře, současně vytváří předpoklady k větší odolnosti stromů vůči suchu a dřívějšímu dosažení cílových dimenzí. Nepopiratelným přínosem tohoto postupu je zvýšená biodiverzita, a to především ve srovnání s konvenčně založeným (obnoveným) lesem. 

 

Kontakt pro bližší informace: Ing. Antonín Martiník, Ph.D. Ústav zakládání a pěstění lesů, tel.: +420 545 134 128, antonin.martinik@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality