Exkurze do univerzitních lesů MENDELU

5. 1. 2023

V rámci dne otevřených dveří na LDF MENDELU konaného v pátek 3. února se mohou zájemci z řad studentů středních škol zúčastnit exkurze do univerzitních lesů MENDELU, které spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Program exkurze:

  • Odjezd 3. 2. 2023 ve 12.30 hod. od MENDELU, Zemědělská 3, Brno
  • Cca 13.00 hod. příjezd k lesním školkám ŠLP Křtiny
  • Přivítání v přednáškové místnosti školek, občerstvení (guláš a teplý čaj), v průběhu konzumace krátké úvodní slovo o školním lesním podniku, možnostech, které studentům nabízí, ať již pro výuku, výzkum či trávení volného času
  • Krátká exkurze po areálu školek, jejich význam v pěstebním koloběhu lesa, moderní strojové vybavení
  • Ukázky porostů: pěstujeme pestré lesy pro klimatickou změnu
  • Myslivost na ŠLP a chata Ruměnka: vzdělávání i volná zábava našich studentů studijních programů (SP) Lesnictví a Myslivost. Tímto bodem provede studijní ambasador SP Myslivost Filip Hvižď, naváže hajná ŠLP Křtiny Monika Bejčková v doprovodu svého bavorského barváře Brixe (úspěchy na barvářských kláních), profese hajné: propojení lesnictví s myslivostí, volná debata, možnost dotazů
  • Přejezd k Alexandrově rozhledně nacházející se na ŠLP, místu se zajímavou historií, odkud se naskýtá jedinečný výhled na univerzitní lesy (tento bod programu může být změněn v závislosti na počasí)

Prosíme zájemce, aby si rezervovali místo na e-mailu: pr.ldf@mendelu.cz do 25. 1. 2023

Univerzitní lesy (o rozloze 10 500 ha) rozkládající se severně od Brna spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Pro naše studenty jsou tyto lesy jedinečnou laboratoří, která nikdy nezavírá. Zde můžou vidět a vyzkoušet si doslova vše, o čem se učí ve škole, ale také zpracovávat své práce na odborná témata spojená s lesnictvím, krajinářstvím apod. To je taky jeden z důvodů, proč se na ŠLP nachází zhruba 16 pěstebních modelů. Zároveň je Školní lesní podnik Křtiny průkopníkem v hledání nových cest v lesnictví v době klimatické změny.  

Více aktualit

Všechny aktuality