European Forest Machine Operators Certification

10. 10. 2020
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně se podílí na realizaci projektu strategického partnerství Erasmus + „European Forest Machine Operators Certification“.

Prostřednictvím zaměstnanců Ústavu techniky je LDF zapojena do mezinárodního projektu European Forest Machine Operators Certification. Kromě LDF MENDELU se tohoto tříletého projektu účastní dalších šest partnerů z Evropské unie a Velké Británie.

K základním cílům projektu patří: vytvořit jednotné evropské standardy bezpečnosti práce pro operátory těžké lesní techniky, zvýšit transparentnost v uznávání jednotných kvalifikací operátorů autorizovaných společnosti ABA International. Podporovat celoživotní vzdělávání a neustálý profesní růst operátorů. Snížit počet vážných a smrtelných nehod na pracovišti a s tím související ekonomické a další navazující náklady v lesnickém sektoru. Vypracovat manuál pro odborné vzdělávání školitelů.

Kontaktní osoba projektu za LDF MENDELU: Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D., tomas.zemanek@mendelu.cz

 

Foto: William Robb

Více aktualit

Všechny aktuality