V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže. Je možné vyjíždět i opakovaně – celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia (pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží). Mobility (studijní pobyt a pracovní stáž) se sčítají.