Do Křtin se sjeli studenti doktorského studia z evropských univerzit

22. 9. 2021
Na tři desítky doktorandů pocházejících z různých evropských zemí a kultur a věnující se různým vědeckým disciplínám, jež ale mají jedno společné, lesní ekosystém z různých úhlů pohledu, se zúčastnily zářijového workshopu ve Křtinách.  

Odborný program 11denního kurzu zajišťoval Školní lesní podnik ML Křtiny (ŠLP ML Křtiny). V univerzitních lesích ve správě ŠLP ML Křtiny se konaly exkurze a na zámku Křtiny přednášky předních odborníků z oblasti lesnictví a dřevařství na téma lesního hospodaření v Evropě v době klimatické změny.

Řešení samostatných skupinových úkolů bylo dalším podstatným bodem zářijového workshopu. Mladí vědci museli následně prezentovat jimi navržená řešení zadaných úkolů a samozřejmě nechyběly ani přínosné diskuze.

Univerzitní lesy MENDELU jsou pro takto vystavěný kurz jedinečným studijním prostředím: lesy jsou obhospodařovány diverzifikovaně, což umožňuje prezentovat různorodost možných přístupů na různých typech stanovišť s využitím moderních vědeckých poznatků v oblasti pěstebních modelů, od bezzásahových území, přes plošně dominující Dauerwald až po pasečné modely hospodaření. „Musím konstatovat, že na účastníky kurzu naše smíšené lesy udělaly dojem,“ říká Lumír Dobrovolný z oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP ML Křtiny. 

Exkurze v lesích ŠLP ML Křtiny

Univerzitní lesy rozkládající se na sever od Brna, to je ale také Lesnický Slavín a připomínka nejen vědců, kteří v historii ukazovali směr, kudy se má lesnictví ubírat, ale také umělců, kteří měli blízko k přírodě. Nechyběly proto vycházky k tzv. Hašově svatyni či Máchově památníku. 

Jedna z exkurzí se uskutečnila i mimo univerzitní lesy na území NP Podyjí a byla spojená s prezentací specifických problémů obnovního managementu lesů na tomto území. Současně tento výlet na Znojemsko přispěl k bližšímu poznání krajiny jižní Moravy, která pro nejednoho účastníka kurzu byla víc než exotická.

„Kurz byl inspirací i pro nás a pro doktorandy naší univerzity – pořád ještě nejsme zvyklí otevřeně diskutovat o protichůdných názorech a uvažujeme málo komplexně. Kurz nás v těchto otázkách určitě posunul vpřed. A také jsme si vyzkoušeli, že na zámku ve Křtinách jsme nyní schopni přijmout téměř jakoukoliv zahraniční misi, a za to patří celému týmu velký dík, neboť i naši hosté hodnotili servis a komunikaci po celou dobu kurzu výborně,“ zhodnotil zářijový workshop ve Křtinách ředitel ŠLP ML Křtiny Tomáš Vrška.

Prestižní akci pro nadané studenty doktorského studia pořádá jednou za dva roky nizozemská Wageningen University & Research. To, že se workshop rozhodla uspořádat v roce 2021 v lůně univerzitních lesů MENDELU, je důkazem, že ŠLP ML Křtiny má v rámci moderního evropského lesnictví pevné místo.

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP ML Křtiny; tel.: 731 623 185; lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz

Více aktualit

Všechny aktuality