Dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny nabídnou komentované prohlídky i ukázky dravců

30. 5. 2022

Arboretum Křtiny, které se řadí mezi nejznámější objekty tzv. lesoparkového typu ve střední Evropě a svou rozlohou 23 ha je největším univerzitním arboretem v ČR, zahájilo již letošní sezonu a na víkend 28.–29. května připravilo dny otevřených dveří.

Arboretum v pozdních jarních měsících nabízí pohled na kvetoucí pěnišníky neboli rododendrony, které v arboretu rostou v řadě barevných variantách: „Pěnišník žlutý a pěnišník měkký, to jsou různé odstíny růžové a červené, postupně rozkvétá pěnišník pontický, ten má zase fialové květy, a také sazaník květnatý,“ doplnila Petra Packová ze ŠLP Křtiny.

Kromě toho se vzácné stromy, keře i palouky v tomto čase představují v pestré paletě odstínů zelené, od světlých po nejtmavší, v lesním porostu kvetou byliny.

Oblíbeným bodem programu jsou komentované prohlídky, jichž se ujmou odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity (MENDELU). „Komentované prohlídky se konají jak v sobotu, tak v neděli, v čase 9 až 16 hodin, začíná se vždy v celou, přičemž poslední prohlídka začne v 15 hodin,“ upřesňuje informaci o komentovaných prohlídkách Packová.

Sobotní program je navíc rozšířen o ukázky dravců a lesní soutěže a hry pro děti.

Tým, který se o arboretum stará, se snaží v každé sezoně přijít s něčím novým. Loni to byl nový tiskový a informační vizuál: informační cedule v arboretu a tiskové materiály, které návštěvníky provedou po jednotlivých trasách. Konkrétně papírové skládačky získaly na letošním VII. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG zvláštní cenu od České unie cestovního ruchu v kategorii „Propagační leták“. Letošní novinkou je dřevěná svatební brána, neboť arboretum je oblíbeným místem pro ty, kteří si chtějí říct své životní „ano“ právě zde. Brána s posezením je vítězným projektem studenta MENDELU. Je vyrobena z Thermowoodu, což je speciálně upravené dřevo, v tomto případě se jedná o modřín.

„Stalo se již milou tradicí, že kdo má zájem, může si s sebou na cestu do arboreta přibalit špekáčky a opéct si je tady. O ohniště se staráme my. Ani při letošních dnech otevřených dveří v arboretu tomu nebude jinak, ale samozřejmě je zde zajištěno i další občerstvení,“ dodává s úsměvem Petra Packová.

Návštěvníci mohou přijít do arboreta již v 9.00 hodin ráno, otevřeno je do 17.00 hodin. Vstup se psy je možný, ale pouze na vodítku. Vstupné je dobrovolné.  

Arboretum Křtiny se nachází zhruba na polovině cesty mezi městysi Křtiny a Jedovnice, zhruba 20 km severně od Brna. Evidováno je zde na 800 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. 

Založeno  bylo v letech 1928–1929 profesorem Augustem Bayerem, zakladatelem Dendrologického ústavu Lesnické fakulty tehdejší nově zřízené Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita). 

Kontaktní osoba pro více informací: Petra Packová – správce arboret a lesní pedagog, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: 778 782 728, petra.packova@slpkrtiny.cz

https://arboretum-krtiny.cz/aktualne/slavnostni-dny-otevrenych-dveri-budou-28-a-29-kvetna-2022/

Více aktualit

Všechny aktuality