Dny o Zemi ... o půdě a krajině

12. 4. 2022
Ústav geologie a pedologie zve na odborný seminář "Dny o Zemi ... o půdě a krajině" nad aktuálními tématy z oblasti pedologických, geologických a dalších věd o Zemi.

Zváni jsou všichni kolegové, kteří se chtějí podělit o své poznatky v oborech (nejen) lesnické pedologie, geologie, geomorfologie, geodiverzity a dalších souvisejících vědních oborů, které jakkoli přispívají k ochraně přírodního bohatství naší krajiny.

Program:

6. října 2022, od 9:00 na LDF přednáškový den, večerní kulturně-besední program

7. října 2022 Exkurze do CHKO Pálava

  • Registrace a ubytování pod tímto ODKAZEM, a to do 30. dubna 2022
  • Zaslání abstraktu k prezentaci či posteru: do 31. srpna 2022
  • Ubytování je potřeba rezervovat od 5. 10. do 8. 10. (na vlastní náklady)
  • Stravování je zajištěno během celého semináře

Více informací

 

Více aktualit

Všechny aktuality