Dlouhodobý záměr fakulty na období 2021–2025

19. 7. 2021
Dne 14.7. 2021 byl senátem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) po předchozím projednání na kolegiu děkana a ve Správní radě MENDELU schválen Dlouhodobý záměr fakulty na období 2021–2025.

Jedná se dokument strategického plánování, který určuje směřování fakulty v následujících pěti letech. Fakulta se v něm zavazuje naplňovat svoji vizi a sledovat svoje mise. K tomu si vytýčila následujících 6 strategických cílů:

1) Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro praxi a dlouhodobé uplatnění v 21. století

2) Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání

3) Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia

4) Posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách

5) Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství

6) Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému poslání

V současné době dokončuje vedení LDF Aktualizaci dlouhodobého záměru – operativní dokument na období 2021–2022.

Plné znění Dlouhodobého záměru LDF MENDELU 2021–2025

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality