Vize dl. M

Počáteční myšlenkou, proč začít budovat toto pracoviště, bylo a je přesvědčení, že naše společnost, aby byla bohatší, je třeba naši ekonomiku založit na co nejvíce firmách, které budou schopny vyvinout, vyrobit a prodat vlastní produkty a to zákazníkům po celém světě. Vysoká škola se svými akademickým pracovníky musí vychovávat absolventy s takovými schopnostmi a dovednostmi, aby uspěly právě v takových firmách, nebo lépe, aby takové firmy sami zakládali a rozvíjeli.

Proto jsme již před pěti lety začali připravovat projekt dl. M. Vznikla tak nová budova umístěná v centru kampusu Mendelovy univerzity v Černých Polích. Přízemí včetně venkovní terasy je prostorem pro setkávání, tvůrčí činnost a výstavy, v patře se nachází zóna pro výuku, workshopy nebo konference. To je vše je koncipováno s cílem vytvořit prostor s neformální atmosférou, ke které přispívá také espresso bar v přízemí.

To nejdůležitější a nejtěžší přichází ale až teď, naplňování fyzické budovy atraktivním obsahem. Již se rozběhly aktivity pro studenty i absolventy jako Design sprint, Designers Night, Producers Day a další budou postupně představovány. Novým prostorem dl.M vzníká příležitost pro publikování uměleckých a vědeckých výstupů formou kurátorovaných výstav, což bude postupně zvyšovat tlak na vyšší kvalitu těchto výstupů.

Samozřejmým cílem je neustálé rozšiřování zapojení studentů do aktivit školy a přibližování jim procesu vzniku nových finálních produktů. Chceme studenty připravovat na jejich působení v nejlepších firmách nejen v České republice nebo je motivovat k zakládání svých vlastních značek a podniků. Studenti musí mít možnost poznávat šířeji problematiku produktů a designu. Musí se vyrovnat se skutečností, že dobrý nápad je jen několik málo procent v celém příběhu vedoucímu k úspěchu. Většinu úsilí ve skutečnosti tvoří sofistikovaná práce, která má svá pravidla, a to nakonec odlišuje ty úspěšné od zbytku.

Petr Novague a Martin Plachý

Studenti studentům

Studenti se již od přípravných fází podíleli na vzniku dl.M, byla vypsána soutěž na design interiéru. Soudobá záliba studentů o kávu byla také inspirací pro integraci malého espresso baru do přízemí budovy. V tomto prostoru mohou studenti trávit svůj čas při přípravách na přednášky a cvičení, ale také se mohou volnočasově setkávat a přitom stále být v kampusu univerzity, nikoliv mimo ni. Čas trávený na atraktivním místě také přirozeně podporuje vymýšlení nových projektů a propojuje snáze jednotlivé studenty. Samotné akce jsou pořádány pro studenty, ale studenti jsou neustále zapojování do jejich organizace a příprav. Starší mohou mentorovat mladší a vzájemně se pozitivně ovlivňovat. A tento vztah by měl platit i po skončení studia. V dl.M budou absolventi stále vítaní a zapojovaní do všech aktivit.

Studie interiérů se zúčastnilo 15 studentů studijního programu Design nábytku v rámci předmětu Ateliér designu nábytku IV v letním semestru 2021/2022. K realizaci byla vybrána studie autorky (tehdejší studentky) Anny Horákové, která se dále podílela na kompletní realizaci interiérů včetně nábytku. Výrobu většiny nábytku zajistili univerzitní dílny. 

„Podílet se na kompletní realizaci interiérů, a to v rámci studia, je jednou z největších příležitostí, jakou student může dostat. Zadání mně bavilo již od samotného počátku. Požadavek zněl, abychom navrhli interiéry a nábytkové vybavení do dvoupodlažní budovy. V 1. NP jsme se měli zaměřit na prostor, ve kterém se budou pořádat výstavy, ale zároveň zde bude kavárenský provoz. Nábytkové vybavení tedy muselo být do jisté míry variabilní, aby mohlo být použito na více způsobů. V 2. NP jsme řešili především přednáškový prostor, kancelář a kuchyňku. Zásadní roli v celém zadání hrála i motivace studentů, že studie, která nejvíce vyhoví všem požadavkům zadavatele, bude vybrána k realizaci. Velkým přínosem pro mě bylo projít si celým projektem od samotného návrhu po výslednou realizaci, která zahrnovala jak spolupráci na výrobě nábytkového vybavení, tak i komunikaci s odborníky z různých odvětví,“ říká Anna Horáková, autorka finální podoby interiéru.