DemoGreen 2021

2. 7. 2021
Lesnická a dřevařská fakulta je odborným garantem Mezinárodní výstavy DemoGreen, která se konala 23.–24. června v areálu sportovního letiště Vyškov.

Letošního šestého ročníku výstavy se zúčastnilo 28 vystavovatelů, kteří prezentovali své výrobky a služby zaměřené na péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy. Lesnická a dřevařská fakulta představila na výstavě aktuální nabídku studia v bakalářských a magisterských programech pro zimní a letní semestr 2021/2022.

Ústav techniky na výstavě prezentoval ve formě exponátů technický vývoj motorových pil od nejstarších dvoumužných až po moderní jednoruční akumulátorové pily a dále výsledky výzkumu a vývoje z probíhajících projektů, jmenovitě klučící hlavici pro těžbu pařezů jako obnovitelného zdroje energie a vyzvedávač odrostků pro mechanizovanou výsadbu.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na výstavě představil exponát rýhového zalesňovacího stroje a talířové půdní frézy určené k pruhové přípravě půdy pro umělou nebo přirozenou obnovu, společně agregované na univerzálním kolovém traktoru.  

https://www.demogreen.cz/

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D., Ústav techniky, tomas.zemanek@mendelu.cz, +420 545 134 150

Více aktualit

Všechny aktuality