Chřadnutí a odumírání jasanů způsobuje změny v potravních sítích bezobratlých živočichů

28. 6. 2021
Zjištění vědců z Ústavu ekologie lesa a Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF ve spolupráci se zahraničními kolegy publikoval prestižní vědecký časopis.

Odumírání jasanů vlivem invazního patogenu Hymenoscyphus fraxineus (voskovička jasanová) je významným ekologickým a ekonomickým problémem, který byl prozatím řešen především z hlediska dopadu na hostitelské stromy a s tím související produkční vlastnosti lesních ekosystémů. Postupný rozpad jasanových porostů může mít ovšem také významný vliv na mimoprodukční vlastnosti lesních komplexů. Jde například o vliv na jednotlivé složky biodiverzity a jejich funkční vlastnosti v nížinných lesích, ve kterých jasanové porosty dominují.

V této souvislosti zjistili vědci z Ústavu ekologie lesa LDF a Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF ve spolupráci se zahraničními kolegy, že disturbance vlivem masivního chřadnutí a odumírání jasanů způsobeného voskovičkou zjednodušuje potravní sítě v korunách a podrostu jasanových porostů, které jsou tvořené bezobratlými predátory a jejich kořistí. Zjištěné výsledky podporují názor, že invazní patogen H. fraxineus představuje výraznou hrozbu pro biologickou rozmanitost a ekosystémové funkce v jasanových porostech hospodářských lesů.

graf-odumírání jasanů

Výzkum byl proveden ve spolupráci s LZ Židlochovice (Lesy České republiky, s. p.) a byl financován Interní grantovou agenturou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v rámci projektu „Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů“. Výsledky byly publikovány v prestižním vědeckém časopise Journal of Animal Ecology.

Kontaktní osoby pro více informací: Mgr. Radek Michalko, Ph.D., Ústav ekologie lesa LDF MENDELU, radar.mi@seznam.cz; Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, ondra.kosulic@seznam.cz

Odkaz na studii:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.13537?af=R

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality