Charitativní večer pro Masarykův les v Izraeli

13. 2. 2020
U příležitosti židovského svátku Tu bi-švat, tedy Nového roku stromů, se 10. února 2020 konal v Arcibiskupském paláci v Praze charitativní společenský večer ve prospěch Masarykova lesa v Izraeli. Mezi pozvanými byli i zástupci Mendelovy univerzity v Brně.

Tu bi-švat  lidé v Izraeli slaví 15. den měsíce švat a tento den je spojen s tradicí sázení stromů a s hostinou zvanou seder.

Charitativního společenského večera v Arcibiskupském paláci v Praze pořádaného při příležitosti tohoto svátku se za Mendelovu univerzitu v Brně účastnila proděkanka Lesnické a dřevařské fakulty paní Valerie Vranová a její kolegyně Jitka Fialová. Z dalších hostů byli přítomni také starosta městyse Křtiny, pan František Novotný, s chotí.

Účastníky společenského večera přivítal kardinál Dominik Duka, 36. arcibiskup pražský. Dále k hostům promluvil místopředseda senátu ČR pan Jiří Oberfalzer, prezident české pobočky KKL Michal Pacovský a Jeho Excelence zvláštní a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron. Všichni ve svém projevu oceňovali spolupráci a toleranci na všech úrovních, které nebývají běžné. Pan Daniel Meron zmínil také třicetileté výročí obnovení diplomatických styků mezi velvyslanectvími Izraele a Československa. Vrchní zemský rabín Karol Sidon posléze stručně vysvětlil, co je Nový rok stromů, a ukázal, co se při této příležitosti jí a pije.

Zástupkyně Mendelovy univerzity v Brně měly poté příležitost informovat Jeho Excelenci pana Daniela Merona o pobytu studentů naší univerzity v kibucu Sárid, kde pomáhali v Masarykově lese s různými lesnickými a arboristickými pracemi.

Jeho Excelence si pomoci osobně velmi cení a touto cestou děkuje i paní rektorce Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudové, že univerzita studentům tuto aktivitu umožnila a finančně je podpořila. Jeho Excelence věří, že spolupráce bude i nadále pokračovat.

U zrodu myšlenky vyslání našich studentů do Izraele byla výkonná ředitelka českého výboru Židovského národního fondu paní Zoša Vyoralová, která se zhostila také role průvodkyně večerem pro zástupkyně Mendelovy univerzity v Brně.

Mendelova univerzita v Brně podpořila při této příležitosti izraelský Masarykův les nákupem 4 stromků.

Kontakt pro bližší informace za MENDELU:

doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D., valerie.vranova@mendelu.cz, Ústav geologie a pedologie (LDF)

Více aktualit

Všechny aktuality