Časopis MENDEL GREEN 2/2021

18. 8. 2021
Letošní druhé číslo Mendel Greenu přináší zajímavé rozhovory, reportáže, aktuality napříč fakultami, včetně Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Za LDF vybíráme:

Roháček jedlový spatřen v Jeseníkách po 100 letech, s.13

Entomolog Josef Kašák z LDF MENDELU kromě roháčka jedlového v přírodní rezervaci Skalní potok objevil celkem 24 druhů ohrožených brouků.

Experti lesnické fakulty pomáhají v jižní Etiopii, s. 14-17

Rozvojový projekt v jižní Etiopii, v okolí města Arba Minch a awasského jezera, byl zahájen v roce 2016 a soustředěn je na několik oblastí pomoci: protierozní opatření, pěstování a zpracování ovoce, ochrana awasského jezera či rozvoj městské zeleně.

České lesnictví se mění…, s. 30-31

Lumír Doborovolný, vedoucí odd. rozvoje a pedagogiky Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny hovoří o proměnách českého lesnictví vlivem klimatické změny.

Lesníci MENDELU pomohou zlepšit stav lesů v Mongolsku, s. 35

Projekt STREAM má za cíl ochránit lesy v Mongolsku, je zaměřený na udržitelné hospodaření v mongolské krajině. Lesníci LDF MENDELU se podílejí na výzkumu mongolských lesů od roku 2009.

Rysí populace je v ohrožení…, s. 44-45

Částečné propojení rysích populací je jednou z mála možností, jak zajisti jejich dlouhodobou životaschopnost. Vědci z Ústavu ekologie lesa tyto možnosti mapují např. v Beskydech.

Rekonstrukce Ruměnky, s. 45

Studenti sdružení ve Spolku posluchačů LDF MENDELU se pustili do rekonstrukce jedné z loveckých chat na Školním lesním podniku Křtiny.

Vědci mapují nejvýznamnější geoturistické lokality na území Brna a Liberce, s.54-55

Vědci z Ústavu geologie a pedologie společně s kolegy z partnerských organizací upozorňují na to, že neživá příroda je nedílnou součástí města, a to v mnoha podobách…

Nové číslo Mendel Greenu 2/2021

Poznámka: 

Univerzitní časopis Mendel Green získal na 8. ročníku soutěže Fénix contente marketing, která shrnuje to nejlepší z firemního obsahu za příslušný rok, 2. místo v kategorii B2E týkající se časopisů pro zaměstnance.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality