Blok expertů

17. 2. 2020
Zajímá vás rozvojová tématika? Chcete se dozvědět, jak se pracuje v Africe? Jaká je česká rozvojová spolupráce? Jak úspěšné jsou zemědělské projekty v rozvojových zemích? Navštivte na MENDELU Blok expertů: Sdílení zkušeností z řešení projektů z rozvojových zemí v tropech a subtropech.

Přednášky v rámci Bloku expertů se budou konat na LDF od 20. 2. do 7. 5. 2020, a to vždy ve čtvrtek od 13:00 v posluchárně B35.

Přednášející:

20. 2. MSc. Shiferaw Alem Munie, Ph.D.: Rehabilitation of degraded land in Southern Ethiopia.

27. 2. Ing. Jaromír Novák: Podnikání s agrolesnickými produkty v tropických zemích.

5. 3. Mgr. Štěpánka Litecká: Systém Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a možnosti zapojení pro odborníky.

12. 3. Mgr. Markéta Smrčková: Management enviromentálních projektů v rozvojových zemích: zkušenosti z Etiopie a Zambie.

19.3. Ing. Petr Čupa: Biosférické rezervace a Modelové lesy jako nástroj pro management krajiny.

Další přednášející:

Dr. Paul C. Rogers, Ing. Vladimír Verner, Ph.D., Ing. Jan Svitálek, Ph.D.

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Markéta Smrčková, marketa.smrckova@mendelu.cz, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Více aktualit

Všechny aktuality